Home Uncategorized Ban hậu cần tiếng Anh là gì? Và một số ví dụ liên quan

Ban hậu cần tiếng Anh là gì? Và một số ví dụ liên quan

Ban hậu cần tiếng Anh là gì? Và một số ví dụ liên quan
Ban hậu cần tiếng Anh là gì?

Ban hậu cần tiếng Anh là gì? Nhiều người đặt câu hỏi và quan tâm đến vấn đề này khi học từ vựng tiếng Anh để sử dụng trong giao tiếp và học tập. Để có được câu trả lời chính xác và tham khảo thêm một số ví dụ liên quan, mời các bạn đọc bài viết dưới đây trên trang atlan.edu.vn.

Ban hậu cần tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, Ban hậu cần được gọi là: Logistics Department

  • Cách phát âm: /ləʊˈʤɪstɪks dɪˈpɑːtmənt/

Ban hậu cần là thuật ngữ chỉ một phòng ban hoặc đơn vị chuyên trách về các hoạt động quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến vận chuyển, lưu kho, quản lý kho, đóng gói và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ.

Một số từ vựng đồng nghĩa với Ban hậu cần (Logistics Department) trong tiếng Anh: Logistics Unit, Warehouse department, Distribution department,…

Ban hậu cần trong tiếng Anh là gì?

Một số mẫu câu với từ ban hậu cần trong tiếng Anh

Dưới đây là một số ví dụ mẫu câu tiếng Anh liên quan đến từ ban hậu cần nhằm giúp các bạn tham khảo thêm và có thể sử dụng chúng trong giao tiếp hằng ngày nhé.

  1. Our Logistics Department is responsible for managing the movement of goods from our warehouse to customers.

=> Tạm dịch: Ban hậu cần của chúng tôi chịu trách nhiệm quản lý việc vận chuyển hàng hóa từ kho đến khách hàng.

2. The Logistics Department is currently working on optimizing our supply chain to reduce costs and improve efficiency.

=> Tạm dịch: Ban hậu cần hiện đang làm việc để tối ưu hóa chuỗi cung ứng của chúng tôi để giảm chi phí và cải thiện hiệu quả.

3. If you have any questions about the delivery of your order, please contact our Logistics Department.

=> Tạm dịch: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc giao hàng cho đơn đặt hàng của bạn, vui lòng liên hệ với ban hậu cần của chúng tôi.

4. The Logistics Department is responsible for coordinating with our suppliers to ensure timely delivery of materials.

=> Tạm dịch: Ban hậu cần chịu trách nhiệm phối hợp với nhà cung cấp của chúng tôi để đảm bảo việc giao hàng vật liệu đúng thời điểm.

5. Our Logistics Department is continuously monitoring and evaluating our transportation network to ensure on-time delivery.

=> Tạm dịch: Ban hậu cần của chúng tôi liên tục giám sát và đánh giá mạng lưới vận chuyển của chúng tôi để đảm bảo giao hàng đúng thời gian.

Bài viết trên đây chia sẻ thêm một số nội dung về ban hậu cần trong tiếng Anh là gì? Và ví dụ liên quan đến từ ban hậu cần trong tiếng Anh. Thông qua bài viết atlan.edu.vn hy vọng rằng sẽ cung cấp thêm được nhiều thông tin tiếng Anh hữu ích để đáp ứng nhu cầu học tập cũng như giao tiếp của các bạn.

Bài viết được tham vấn từ website GFC Sercurity: