Home Uncategorized Ban quản lý toà nhà tiếng Anh là gì? Ví dụ liên quan

Ban quản lý toà nhà tiếng Anh là gì? Ví dụ liên quan

Ban quản lý toà nhà tiếng Anh là gì? Ví dụ liên quan
Ban quản lý toà nhà tiếng Anh là gì?

Ban quản lý toà nhà tiếng Anh là gì? Câu hỏi này thu hút sự quan tâm lớn và nhiều người muốn tìm hiểu cách sử dụng các từ vựng liên quan trong giao tiếp và học tập. Để hỗ trợ cho việc này trở nên thuận tiện hơn, atlan.edu.vn xin giới thiệu đến các bạn một bài viết cung cấp câu trả lời chính xác và nhiều ví dụ minh họa.

Ban quản lý toà nhà tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, Ban quản lý toà nhà được gọi là: Building management committee (BMC)

  • Cách phát âm: /ˈbɪldɪŋ ˈmænɪʤmənt kəˈmɪti/

Ban quản lý toà nhà là những chủ sở hữu hoặc đại diện của các căn hộ/đơn vị trong tòa nhà, có trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động của toàn bộ tòa nhà, bao gồm cả các khu chung cư, tiện ích công cộng và các vấn đề liên quan đến bảo trì, an ninh và vệ sinh.

Một số từ vựng liên quan đến ban quản lý toà nhà

  • Tenant /ˈtɛnənt/: Người thuê nhà/căn hộ
  • Landlord /ˈlænlɔːd/: Chủ nhà/căn hộ
  • Lease agreement /liːs əˈɡriːmənt/: Hợp đồng thuê nhà/căn hộ
  • Common area /ˈkɒmən ˈeərɪə/: Khu vực chung
  • Maintenance fee /ˈmeɪntənəns fiː/: Phí bảo trì
Bản quản lý toà nhà tiếng Anh là gì?

Một số ví dụ ban quản lý toà nhà bằng tiếng Anh

Dưới đây là một số ví dụ mẫu câu tiếng Anh liên quan đến ban quản lý toà nhà để giúp các bạn tham khảo, trau dồi cũng như vận dụng chúng vào giao tiếp và học tập.

  1. The Building Management Committee is responsible for ensuring that the building is properly maintained and all necessary repairs are carried out promptly.

=> Tạm dịch: Ban quản lý toà nhà có trách nhiệm đảm bảo rằng toàn bộ tòa nhà được bảo trì đúng cách và các công việc sửa chữa cần thiết được thực hiện kịp thời.

2. If you have any questions or concerns about the building, please contact the Building Management Committee.

=> Tạm dịch: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay lo lắng nào về toà nhà, hãy liên hệ với Ban quản lý toà nhà.

3. The Building Management Committee has decided to increase the maintenance fee starting next month.

=> Tạm dịch: Ban quản lý toà nhà đã quyết định tăng phí bảo trì bắt đầu từ tháng tới.

4. The Building Management Committee is responsible for ensuring that all tenants comply with the building’s rules and regulations.

=> Tạm dịch: Ban quản lý toà nhà có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các người thuê nhà tuân thủ đầy đủ các quy định của toà nhà.

5. The Building Management Committee will hold a meeting next week to discuss the renovation plans for the common areas.

=> Tạm dịch: Ban quản lý toà nhà sẽ tổ chức một cuộc họp vào tuần tới để thảo luận về kế hoạch cải tạo khu vực chung.

Bài viết trên đây chia sẻ thêm một số nội dung về ban quản lý toà nhà tiếng Anh là gì? cùng một số ví dụ liên quan. Hy vọng rằng qua bài viết này, atlan.edu.vn đã cung cấp đầy đủ những thông tin tiếng Anh hữu ích để giúp đáp ứng các nhu cầu về học tập và giao tiếp.

Bài viết được tham vấn từ website GFC Security: