Home Uncategorized Bảo vệ tài sản tiếng Anh là gì? Một số ví dụ Anh-Việt

Bảo vệ tài sản tiếng Anh là gì? Một số ví dụ Anh-Việt

Bảo vệ tài sản tiếng Anh là gì? Một số ví dụ Anh-Việt
Bảo vệ tài sản tiếng Anh là gì?

Bảo vệ tài sản tiếng Anh là gì? Nhiều người quan tâm đến chủ đề này khi họ muốn sử dụng từ vựng liên quan trong giao tiếp và học tập. Vì vậy, atlan.edu.vn xin giới thiệu câu trả lời chính xác cùng nhiều ví dụ để giải đáp thắc mắc của bạn qua bài viết dưới đây.

Bảo vệ tài sản tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, Bảo vệ tài sản được gọi là: Asset protection

  • Cách phát âm: /ˈæsɛt prəˈtɛkʃᵊn/

Bảo vệ tài sản là một lĩnh vực quản lý tài sản có chuyên môn cao, đảm bảo rằng tài sản của một cá nhân hay tổ chức được bảo vệ và giữ an toàn khỏi các rủi ro pháp lý, tài chính, hay các vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến chúng.

Một số từ vựng liên quan đến bảo vệ tài sản

  • Legal entity /ˈliːɡəl ˈɛntɪti/: thực thể pháp lý
  • Intellectual property /ˌɪntᵊlˈɛkʧuəl ˈprɒpəti/: tài sản trí tuệ
  • Insurance /ɪnˈʃʊərəns/: bảo hiểm
  • Trust /trʌst/: tín dụng
  • Estate planning /ɪsˈteɪt ˈplænɪŋ/: lập kế hoạch tài sản
Bảo vệ tài sản tiếng Anh là gì?

Một số ví dụ bảo vệ tài sản bằng tiếng Anh

Dưới đây là một số ví dụ mẫu câu tiếng Anh liên quan đến bảo vệ tài sản nhằm giúp các bạn tham khảo và vận dụng chúng vào giao tiếp cũng như học tập.

  1. Asset protection is a critical component of any financial plan.

=> Tạm dịch: Bảo vệ tài sản là một thành phần quan trọng của bất kỳ kế hoạch tài chính nào.

2. We offer asset protection services to help our clients safeguard their wealth.

=> Tạm dịch: Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bảo vệ tài sản để giúp khách hàng bảo vệ tài sản của họ.

3. Asset protection trusts are a popular option for high net worth individuals.

=> Tạm dịch: Các quỹ bảo vệ tài sản là một lựa chọn phổ biến cho các cá nhân có tài sản ròng cao.

4. Effective asset protection requires careful planning and implementation.

=> Tạm dịch: Bảo vệ tài sản hiệu quả đòi hỏi kế hoạch và thực hiện cẩn thận.

5. Our attorneys specialize in asset protection strategies for business owners.

=> Tạm dịch: Luật sư của chúng tôi chuyên về các chiến lược bảo vệ tài sản cho chủ doanh nghiệp.

Bài viết trên chia sẻ thêm một số nội dung về bảo vệ tài sản tiếng Anh là gì? cùng các ví dụ liên quan. Mong rằng qua bài viết này, atlan.edu.vn đã mang đến cho bạn những thông tin bổ ích và cần thiết để giúp các bạn trau dồi về tiếng Anh trong giao tiếp và học tập.

Bài viết được tham vấn từ website GFC Security: