Home Uncategorized Bảo vệ tiếng Anh là gì? Và một số ví dụ liên quan

Bảo vệ tiếng Anh là gì? Và một số ví dụ liên quan

Bảo vệ tiếng Anh là gì? Và một số ví dụ liên quan
Bảo vệ tiếng Anh là gì?

Bảo vệ tiếng Anh là gì? Chắc hẳn nhiều người đang thắc mắc và quan tâm đến câu hỏi này khi học từ vựng tiếng Anh để sử dụng trong giao tiếp và học tập. Để có câu trả lời chính xác và một số ví dụ liên quan, mời các bạn đọc bài viết sau đây của atlan.edu.vn.

Bảo vệ tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, Bảo vệ là: Protect

  • Cách phát âm: /prəˈtɛkt/

Bảo vệ là hành động hoặc quá trình đảm bảo an toàn, bảo mật và sự bảo trợ của cá nhân, tài sản, thông tin, tài khoản hoặc tài sản khác khỏi nguy cơ hoặc mối đe dọa có thể gây thiệt hại hoặc tổn thất. Bảo vệ được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm bảo vệ nhà cửa, bảo vệ tài sản, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân và doanh nghiệp, bảo vệ môi trường và nhiều lĩnh vực khác.

Một số từ vựng đồng nghĩa với Bảo vệ (protect) trong tiếng Anh như: Defend, Secure, Preserve, Uphold, Watch over, Ensure, Guard, Cover,…

Bảo vệ trong tiếng Anh là gì?

Một số mẫu câu với từ bảo vệ trong tiếng Anh

Dưới đây là một số ví dụ mẫu câu tiếng Anh liên quan đến từ bảo vệ nhằm để giúp các bạn tham khảo thêm và sử dụng chúng trong giao tiếp hằng ngày nhé.

  1. The police are here to protect us from harm.

=> Tạm dịch: Cảnh sát đến đây để bảo vệ chúng ta khỏi sự nguy hiểm.

2. It is important to protect your personal information online.

=> Tạm dịch: Việc bảo vệ thông tin cá nhân trực tuyến là rất quan trọng.

3. The security guard is there to protect the building from unauthorized entry.

=> Tạm dịch: Bảo vệ an ninh đang có mặt ở đó để bảo vệ toà nhà khỏi việc xâm nhập trái phép.

4. We need to protect our intellectual property rights.

=> Tạm dịch: Chúng ta cần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình.

5. The company is taking measures to protect its employees during the pandemic.

=> Tạm dịch: Công ty đang thực hiện các biện pháp để bảo vệ nhân viên trong thời kỳ đại dịch.

Bài viết trên đây chia sẻ thêm một số nội dung về bảo vệ trong tiếng Anh là gì? Và ví dụ liên quan đến từ bảo vệ trong tiếng Anh. Atlan.edu.vn hy vọng rằng bài viết này sẽ cung cấp thêm thông tin tiếng Anh thật hữu ích để đáp ứng nhu cầu học tập, giao tiếp của bạn.

Bài viết được tham vấn từ website GFC Sercurity: