Home Uncategorized Bộ công an tiếng Anh là gì? Và một số ví dụ liên quan

Bộ công an tiếng Anh là gì? Và một số ví dụ liên quan

Bộ công an tiếng Anh là gì? Và một số ví dụ liên quan
Bộ công an tiếng Anh là gì?

Bộ công an tiếng Anh là gì? Nhiều người quan tâm và đặt câu hỏi về chủ đề này khi học từ vựng tiếng Anh để sử dụng trong giao tiếp và học tập. Mời các bạn xem bài viết dưới đây trên trang web atlan.edu.vn để có câu trả lời chính xác và tham khảo thêm một số ví dụ liên quan đến câu hỏi nhé.

Bộ công an tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, Bộ công an được gọi là: Ministry of Public Security

  • Cách phát âm: /ˈmɪnɪstri ɒv ˈpʌblɪk sɪˈkjʊərɪti/

Bộ công an là một cơ quan của chính phủ, có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ quyền lợi, tài sản của công dân và trật tự an toàn xã hội.

Một số từ vựng đồng nghĩa với Bộ công an (Ministry of Public Security) trong tiếng Anh: Ministry of the Interior and Public Security, Ministry of National Security, Ministry of Public, Order and Citizen Protection, Ministry of Public Safety and Emergency Preparedness,…

Bộ công an tiếng Anh là gì?

Một số mẫu câu với từ Bộ Công an trong tiếng Anh

Dưới đây là một số ví dụ mẫu câu tiếng Anh liên quan đến từ bộ công an nhằm giúp các bạn tham khảo thêm và có thể sử dụng chúng trong giao tiếp hằng ngày nhé.

  1. The Ministry of Public Security is responsible for maintaining law and order in the country.

=> Tạm dịch: Bộ Công an có trách nhiệm duy trì trật tự an ninh trong đất nước.

2. The Ministry of Public Security works closely with other law enforcement agencies to prevent and combat crime.

=> Tạm dịch: Bộ Công an chặt chẽ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật khác để ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm.

3. The Ministry of Public Security has implemented various measures to improve public safety and security.

=> Tạm dịch: Bộ Công an đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao an ninh trật tự.

4. The Ministry of Public Security is committed to protecting the rights and freedoms of citizens.

=> Tạm dịch: Bộ Công an cam kết bảo vệ quyền và tự do của công dân.

5. The Ministry of Public Security also plays a key role in ensuring national security and defense.

=> Tạm dịch: Bộ Công an cũng đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh và quốc phòng của đất nước.

Bài viết trên đây chia sẻ thêm một số nội dung về Bộ công an trong tiếng Anh là gì? Và ví dụ tiếng anh liên quan đến từ bộ công an. Thông qua bài viết này atlan.edu.vn hy vọng rằng sẽ cung cấp thêm được nhiều thông tin tiếng Anh hữu ích để đáp ứng nhu cầu học tập cũng như giao tiếp của bạn.

Bài viết được tham vấn từ website GFC Sercurity: