Home Uncategorized Ca làm việc tiếng Anh là gì? Ví dụ Anh-Việt

Ca làm việc tiếng Anh là gì? Ví dụ Anh-Việt

Ca làm việc tiếng Anh là gì? Ví dụ Anh-Việt
Ca làm việc tiếng Anh là gì?

Ca làm việc tiếng Anh là gì? Điều này được rất nhiều người quan tâm khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và học tập. Để giải đáp thắc mắc của các bạn, atlan.edu.vn xin giới thiệu bài viết dưới đây, cùng nhiều ví dụ để cho các bạn tham khảo.

Ca làm việc tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, Ca làm việc được gọi là: Shift

  • Cách phát âm: /ʃɪft/

Ca làm việc là khung giờ cố định mà người lao động được giao để làm việc trong một ngày hoặc một tuần. Các công ty, nhà máy, cửa hàng, nhà hàng và các tổ chức khác thường sử dụng hệ thống ca làm việc để duy trì hoạt động của mình trong suốt ngày và đêm. Một số ví dụ về các ca làm việc bao gồm ca sáng, ca chiều,…

Một số từ vựng liên quan đến ca làm việc:

  • Day shift /deɪ ʃɪft/: ca làm việc trong ngày
  • Night shift /naɪt ʃɪft/: ca làm việc đêm
  • Swing shift /swɪŋ ʃɪft/: ca làm việc buổi chiều tối
  • Overtime shift /ˈəʊvətaɪm ʃɪft/: ca làm thêm giờ
  • Shift manager /ʃɪft ˈmænɪʤə/: quản lý ca
Ca làm việc tiếng Anh là gì?

Một số ví dụ ca làm việc bằng tiếng Anh

  1. I have to work the night shift tonight.

Tam dịch: Tối nay tôi phải làm ca đêm.

2. She prefers working the morning shift because she’s a morning person.

=> Tạm dịch: Cô ấy thích làm ca sáng vì cô ấy là người thích sáng sớm.

3. Our supervisor is in charge of scheduling the shifts.

=> Tạm dịch: Người giám sát của chúng tôi chịu trách nhiệm lên lịch ca làm việc.

4. The company has implemented a rotating shift schedule to give employees a better work-life balance.

=> Tạm dịch: Công ty đã áp dụng lịch trực phiên để cung cấp cho nhân viên một sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

5. I usually work the evening shift, but I picked up an extra shift this weekend.

=> Tạm dịch: Thường tôi làm ca tối, nhưng cuối tuần này tôi đăng ký thêm một ca nữa.

Bài viết trên đây chia sẻ thêm một số nội dung về ca làm việc tiếng Anh là gì? cùng với các ví dụ liên quan. Atlan.edu.vn hi vọng rằng đã mang đến những thông tin bổ ích và cần thiết để giúp các bạn trau dồi về tiếng Anh trong giao tiếp và học tập.

Bài viết được tham vấn từ website GFC Security: