Home Uncategorized Chuyển nhà tiếng Anh là gì? Và các câu ví dụ

Chuyển nhà tiếng Anh là gì? Và các câu ví dụ

Chuyển nhà tiếng Anh là gì? Và các câu ví dụ
Chuyển nhà tiếng anh là gì?

Chuyển nhà tiếng là gì? Đây là một trong những câu hỏi cũng được rất nhiều bạn quan tâm trong việc học tiếng anh của mình trong lĩnh vực vận chuyển trong tiếng anh. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn trong tiếng anh “chuyển nhà” được đọc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây của atlan.edu.vn nhé.

Chuyển nhà tiếng anh là gì?

Chuyển nhà trong tiếng anh là: move – transfer – relocation

Một số từng vựng liên quan đến chuyển nhà trong tiếng anh:

  • Move new house: chuyển nhà mới
  • Departure: điểm khởi hành
  • Flit: di chuyển nhà
  • Emigration: sự di trú
  • Transport fee: phí vận chuyển
  • Resettle: tái định cư
  • Realignment: sự tổ chức lại, sự tập hợp lại
  • Rearrangement: sự sắp xếp lại, sự bố trí lại, sự sắp đặt lại
chuyển nhà trong tiếng anh
Chuyển nhà trong tiếng anh là gì?

Một số câu tiếng anh hay về chủ đề chuyển nhà

1. Families are like music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song.

=> Tạm dịch: Gia đình giống như một bản nhạc có nốt thăng, nốt trầm, nhưng luôn là một bản nhạc hay.

2. The family is one of nature’s masterpieces.

=> Tạm dịch: Gia đình là một trong những kiệt tác của thiên nhiên

3. Home is where you are loved the most and act the worst.

=> Tạm dịch: Nhà là nơi bạn được yêu thương nhất và hành động tồi tệ nhất

4. You are born into your family and your family is born into you. No returns. No exchanges.

=> Tạm dịch: Bạn được sinh ra trong gia đình mình, và gia đình sẽ được sinh ra từ bạn, đó là một vòng tuần hoàn không thể nào thay đổi.

5. Dad is a son’s first hero and a daughter’s first love.

=> Tạm dịch: Bố là người hùng đầu tiên của con trai và là tình yêu đầu tiên của con gái

6. What can you do to promote world peace? Go home and love your family.

=> Tạm dịch: Bạn có thể làm điều gì để xây dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.

7. If you have a place to go, it is a home. If you have someone to love, it is a family. If you have both, it is a blessing.

=> Tạm dịch: Nếu bạn có một nơi để về, đó gọi là nhà. Nếu bạn có một người để yêu thương, đó gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai, đó là một phước lành.

8. You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them.

=> Tạm dịch: Bạn không thể lựa chọn gia đình mình. Họ là món quà thượng đế ban cho bạn, cũng như bạn là món quà của họ.

Trên đây là một số những nội dung liên quan đến chuyển nhà tiếng anh là gì? cùng với một số từ vựng tiếng anh liên quan đến chuyển nhà. Atlan.edu.vn hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp cho các bạn trong việc học tập cũng như rèn luyện thêm cho mình nhiều kỹ năng khác nhé.

Bài viết được tham vấn từ Công ty Xe Tải Thành Hưng:

Câu Hỏi Thường Gặp:

Chuyển nhà tiếng anh là gì?

Chuyển nhà trong tiếng anh được đọc là: move – transfer – relocation

Một số từ vựng liên quan đến chuyển nhà trong tiếng anh

Các từ vựng tiếng anh trong chuyển nhà như: - Move new house: chuyển nhà mới; - Flit: di chuyển nhà; - Transport fee: phí vận chuyển; Rearrangement: sự sắp xếp lại, sự bố trí lại, sự sắp đặt lại;