Home Uncategorized Công ty vận chuyển tiếng Anh là gì? Và mẫu câu ví dụ

Công ty vận chuyển tiếng Anh là gì? Và mẫu câu ví dụ

Công ty vận chuyển tiếng Anh là gì? Và mẫu câu ví dụ
Công ty vận chuyển tiếng Anh là gì?

Công ty vận chuyển tiếng Anh gọi là: Shipping company

Công ty vận tải/vận chuyển còn được biết đến là hình thức cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng.

Vận chuyển là một hình thức làm việc dựa trên những nguyên lý vật lý đã có từ lâu đời. Hiểu một cách đơn giản về vận chuyển là quá trình tác dụng lên vật thể một lực để có thể di chuyển vật từ địa điểm này đến một địa điểm khác.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến công ty vận chuyển:

  • Sole Agent: đại lý độc quyền
  • Supplier: nhà cung cấp
  • Trader: trung gian thương mại
  • Manufacturer: nhà sản xuất (~factory)
  • Consumer: người tiêu dùng cuối cùng
  • ODM: original designs manufacturer: nhà thiết kế và chế tạo theo đơn đặt hàng
  • Brokerage: hoạt động trung gian (broker-người làm trung gian)
  • Commission based agent: đại lý trung gian (thu hoa hồng)
  • Export-import procedures: thủ tục xuất nhập khẩu
  • Exclusive distributor: nhà phân phối độc quyền

Các mẫu câu tiếng anh về công ty vận chuyển:

1. Name of the shipping company.

=> Tạm dịch: Tên của các công ty vận chuyển

2. Or we introduce some our local shipment companies to you.

=> Tạm dịch: Hoặc chúng tôi sẽ giới thiệu một số công ty vận chuyển địa phương của chúng tôi cho bạn

3. More and more companies are shipping all over the world.

=> Tạm dịch: Ngày càng có nhiều công ty vận chuyển trên toàn thế giới

4. I works for a shipping company called Vinciguerra.

=> Tạm dịch: Tôi đang làm việc cho một công ty vận chuyển có tên Vinciguerra

5. The shipping company may call you if they cannot find your address.

=> Tạm dịch: Các công ty vận chuyển có thể gọi cho bạn nếu họ không thể tìm thấy địa chỉ của bạn

Trên đây là bài viết chia sẻ về Công ty vận chuyển tiếng Anh là gì? cùng với một số từ vựng tiếng anh liên quan đến công ty vận chuyển mà các bạn có thể tham khảo thêm. Hy vọng với những nội dung trên sẽ mang đến nhiều thông tin hữu ích dành cho các bạn nhé.

Bài viết được tham vấn từ Công ty Dịch Vụ Dọn Nhà: