Home Uncategorized Cước vận chuyển tiếng Anh là gì? Một số từ vựng liên quan

Cước vận chuyển tiếng Anh là gì? Một số từ vựng liên quan

Cước vận chuyển tiếng Anh là gì? Một số từ vựng liên quan
Cước vận chuyển tiếng Anh là gì?

Trong tiếng anh cước vận chuyển gọi là: freight

Cước vận chuyển (hay phí vận chuyển) là khoản tiền mà người thuê vận chuyển phải trả cho người vận chuyển để họ có thể vận chuyển hàng hóa theo những điều kiện mà cả hai bên đã thoả thuận trong hợp đồng.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan:

 • Force mejeure: điều khoản bất khả kháng
 • Free of charge (FOC): hàng miễn phí
 • Freight note: ghi chú cước
 • Free in (FI): miễn xếp
 • Free out (FO): miễn dỡ
 • Free hand: hàng thường (shipper tự book tàu)
 • Forklift: xe nâng
 • Freight forwarder: hãng giao nhận vận tải
 • Free in and Out (FIO): miễn xếp và dỡ
 • Free of charge (FOC)
 • Freight as arranged: cước phí theo thỏa thuận
 • Free in and out stowed (FIOS): miễn xếp dỡ và sắp xếp
 • Forwarder’s certificate of receipt: biên lai nhận hàng của người giao nhận

Bài viết trên đây atlan.edu.vn đã giải thích cho các bạn về câu hỏi cước vận chuyển tiếng anh là gì? và một số từ vựng liên quan. Hy vọng thông qua bài viết này sẽ mang đến nhiều thông tin hữu ích dành cho các bạn.

Bài viết được tham vấn từ Công ty Dịch Vụ Dọn Nhà: