Home Uncategorized Đồ dùng học tập tiếng Anh là gì?

Đồ dùng học tập tiếng Anh là gì?

Đồ dùng học tập tiếng Anh là gì?
Đồ dùng học tập tiếng Anh là gì?

Đồ dùng học tập trong tiếng Anh là: School stationery

 • Phát âm: /skuːl ˈsteɪ.ʃən.ər.i

Đồ dùng học tập được biết đến là những vật dụng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dễ dàng và thuận tiện hơn trong quá trình học tập, giúp cho việc tiếp thu các kiến thức mới trở nên hiệu quả hơn bao giờ. Các dụng cụ học tập có thể kể đến như: bút, thước, viết, hộp bút, chi màu, giấy note, vở…

Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập

Dưới đây là một số các từ vựng tiếng Anh liên quan đến đồ dùng học tập được mình chọn lọc được các bạn có thể tham khảo thêm để cũng cố thêm kiến thức cho mình nhé.

 • Pencil /ˈpen.səl/: Bút chì
 • Pen /pen/: Bút mực
 • Paper /ˈpeɪ.pər/: Giấy
 • Paper clip /ˈpeɪ.pə ˌklɪp/: Kẹp giấy
 • Crayon /ˈkreɪ.ɒn/: Bút sáp màu
 • Board /bɔːd/: Bảng
 • Chalk /tʃɔːk/: Phấn
 • Scissors /ˈsɪz.əz: Cái kéo
 • Glue /ɡluː/: Keo dán
 • Eraser /ɪˈreɪ.zər/: cục tẩy
 • Pecil sharpener /ˈpen.səl ˌʃɑː.pən.ər/: Gọt chì
 • Pack /pæk/: Balo
 • Highlighter – /haɪ,laɪtər/: Bút dạ quang
 • Globe /ɡləʊb/: Quả địa cầu
 • Protractor /prəˈtræk.tər/: Thước đo góc
 • Stapler /ˈsteɪ.plər/: Ghim bấm
 • Calculator /ˈkæl.kjə.leɪ.tər/: Máy tính
 • Compass /ˈkʌm.pəs/: Com-pa, la bàn

Các mẫu câu ví dụ tiếng anh về các đồ dùng học tập

1. Hannah stapled the letters together with the stapler.

=> Tạm dịch: Hannah ghim các chữ cái lại với nhau bằng ghim bấm

2. Alex uses a highlighter to reinforce ideas that he doesn’t want to forget.

=> Tạm dịch: Alex sử dụng bút đánh dấu để củng cố những ý tưởng mà anh ấy không muốn quên

3. He taught his son to use a fountain pen.

=> Tạm dịch: Ông dạy con trai mình sử dụng bút mực.

4. My kid is always losing his Pecil sharpener

=> Tạm dịch: Con tôi luôn làm mất gọt bút chì

Hy vọng thông qua bài viết trên của atlan.edu.vn sẽ phần nào đã giải đáp được những thắc mắc của các bạn về đồ dùng học tập tiếng Anh là gì? cũng như một số ví dụ liên quan. Hy vọng bài viết sẽ mang cho bạn nhiều thông tin hữu ích.

Bài viết được tham vấn từ website review Top10TPHCM: