Home Uncategorized Dọn dẹp đồ đạc tiếng Anh là gì?

Dọn dẹp đồ đạc tiếng Anh là gì?

Dọn dẹp đồ đạc tiếng Anh là gì?
Dọn dẹp đồ đạc tiếng anh là gì?

Trong tiếng Anh dọn dẹp đồ đạc gọi là clean up the furniture.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến dọn dẹp tiếng anh mà bạn nên biết:

 • Bleach: /bliːtʃ/ chất tẩy trắng
 • Cobweb: /ˈkɒb.web/ mạng nhện
 • Duster: /ˈdʌs.tɚ/ cái phủi bụi
 • Mop: /mɑːp/ chổi lau sàn
 • Declutter: /diːˈklʌt.ər/ dọn bỏ những đồ dùng không cần thiết.
 • Corners of the house: góc nhà
 • Mould: /moʊld/ mốc, meo
 • Everyday: /weekly cleaning/ dọn dẹp hàng ngày/hàng tuần
 • Oven cleaner: gel vệ sinh nhà bếp (chỗ có nhiều giàu mỡ như bếp, bàn,…)
 • Polish: /ˈpɑː.lɪʃ/ đánh bóng
 • Scour: /skaʊər/ thuốc tẩy

Một số mẫu câu tiếng anh trong dọn dẹp đồ đạc:

1. I packed my bag and left.

=> Tạm dịch: Tôi thu dọn đồ đạc và rời đi

2. I just packed my bags and took a flight.

=> Tạm dịch: Tôi thu dọn đồ đạc và bắt một chuyến bay

3. They packed up their stuff and left in a rental car.

=> Tạm dịch: Họ đã thu dọn đồ đạc và thuê xe trốn mất

4. I see that you are packing.

=> Tạm dịch: Anh nhìn thấy cô đang thu dọn đồ đạc

Bài viết trên đây atlan.edu.vn đã giải thích cho các bạn về dọn dẹp đồ đạc tiếng anh là gì? và một số từ vựng tiếng anh liên quan. Hy vọng thông qua bài viết này sẽ mang đến nhiều thông tin hữu ích dành cho các bạn.

Bài viết được tham vấn từ Công ty Dịch Vụ Dọn Nhà: