Home Uncategorized Gửi đồ đạc tiếng Anh là gì? Các từ vựng liên quan

Gửi đồ đạc tiếng Anh là gì? Các từ vựng liên quan

Gửi đồ đạc tiếng Anh là gì? Các từ vựng liên quan
Gửi đồ đạc tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh gửi đồ đạc đọc là Send furniture

Gửi đồ đạc, hay gửi hàng hóa là việc thực hiện một số hoặc tất cả các công đoạn như thu gom, chia chọn, đóng gói, vận chuyển và phát, bằng các phương tiện vận chuyển, thông tin dưới dạng văn bản và bưu kiện, đóng gói hàng hóa có yếu tố nhanh về thời gian và có độ tin cậy cao.

Thông thường, trong các bảng thông tin về vận chuyển đồ đạc, chuyển phát nhanh sẽ có kèm theo “thời gian cam kết”. Thuật ngữ trong ngành được gọi là “thời gian toàn trình”, đây là khoảng thời gian sẽ được tính từ khi văn bản, bưu kiện, đóng gói hàng hóa được nhận và sẽ gửi cho đến khi được phát đến địa chỉ giao nhận.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến gửi đồ đạc:

 • Frontier: biên giới
 • Border gate: cửa khẩu
 • Duty-free shop: cửa hàng miễn thuế
 • Non-tariff zones: khu phi thuế quan
 • Bonded warehouse: Kho ngoại quan
 • Documentation staff (Docs): nhân viên chứng từ
 • Auction: Đấu giá
 • Exporting country: nước xuất khẩu
 • Importing country: nước nhập khẩu
 • On-spot export/import: xuất nhập khẩu tại chỗ
 • Export-import turnover: kim ngạch xuất nhập khẩu
 • Quality assurance and testing center 1-2-3 (Quatest ): trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1-2-3
 • International Chamber of Commercial ICC: Phòng thương mại quốc tế

Bài viết trên đây atlan.edu.vn đã giải thích cho các bạn về gửi đồ đạc tiếng anh là gì? và một số từ vựng tiếng anh liên quan. Hy vọng thông qua bài viết này sẽ mang đến nhiều thông tin hữu ích dành cho các bạn.

Bài viết được tham vấn từ Công ty Dịch Vụ Dọn Nhà: