Home Uncategorized Hợp đồng thời vụ tiếng anh là gì?

Hợp đồng thời vụ tiếng anh là gì?

Hợp đồng thời vụ tiếng anh là gì?
Hợp đồng thời vụ tiếng Anh là gì

Bạn có đang thắc mắc hợp đồng thời vụ là gì không? Ngay bài viết này atlan.edu.vn sẽ giới thiệu cho các bạn ý nghĩa cũng như các tư vựng liên quan đến hợp đồng thời vụ. Mời các bạn cùng theo dõi nhé

Hợp đồng thời vụ tiếng anh là gì

Hợp đồng thời vụ trong tiếng anh là: Seasonal contract

Hợp đồng thời vụ là hợp đồng thể hiện việc thỏa thuận giữa người lao động và các tổ chức, doanh nghiệp về công việc có trả lương theo mùa vụ hoặc công việc nhất định nhưng có tính chất ngắn hạn, thời gian dưới 1 năm. Hợp đồng thời vụ có quy định rõ ràng về điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Những từ vựng liên quan đến hợp đồng thời vụ

  • Seasonal labor: lao động thời vụ
  • Contract expire: thời hạn hợp đồng
  • Clause: điều khoản
  • Be compliant: tuân thủ luật pháp
  • Liability: trách nhiệm pháp lý
  • Parties: các bên tham gia hợp đồng
  • Obligations, right and benefit of the employee: quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động
hợp đồng thời vụ 1
Hợp đồng thời vụ tiếng Anh là gì

Các mẫu câu tiếng anh về hợp đồng thời vụ

  1. “Seasonal contract” is another name for a type of labor contract that is seasonal or for a certain job in a term under 1 year

Hợp đồng thời vụ là một tên gọi khác của 1 loại hợp đồng lao động cho 1 mùa hay 1 công việc nhất định trong khoảng thời gian dưới 1 năm.

2. A seasonal contract is a contract with a term of less than 12 months, so the total number of consecutive seasonal contracts must not exceed 12 months.

Hợp đồng thời vụ là 1 hợp đồng trong thời gian dưới 12 tháng. Vì thế, tổng thời gian cộng gộp trong khi kí các hợp đồng này phải dưới 12 tháng.

3.  A seasonal contract must be compliant  and not accordance with ethical standards .

Hợp đồng thời vụ phải tuân thủ pháp luật và không vi phạm chuẩn mực đạo đức

Hy vọng thông qua bài viết này của atlan.edu.vn sẽ giúp cho các bạn giải đáp được về hợp đồng thời vụ tiếng anh là gì? Qua đó sẽ mang đến cho các bạn nhiều thông tin thật hữu ích đến cho các bạn.

Bài viết được tham vấn từ Công ty cung ứng lao động Kiến Vàng 247: