Home Uncategorized Hợp đồng tiếng Anh là gì?

Hợp đồng tiếng Anh là gì?

Hợp đồng tiếng Anh là gì?
Hợp đồng tiếng anh là gì?

Bạn có đang thắc mắc hợp đồng tiếng anh là gì không? Ngay bài viết này atlan.edu.vn sẽ giới thiệu cho các bạn ý nghĩa cũng như các từ vựng liên quan đến hợp đồng. Mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Hợp đồng tiếng Anh là gì?

Hợp đồng tiếng anh là: Contract

Hợp đồng là sự thể hiện sự thỏa thuận, giao dịch của hai hay nhiều bên về việc xác lập, thay đổi, bổ sung chấm dứt các nghĩa vụ. Hợp đồng thường được thể hiện qua các hình thức như: lời nói, hành vi hay được lập thành văn bản.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, hợp đồng không cần công chứng, chứng thực vẫn có giá trị thực hiện. Trừ một số trường hợp các bên có thỏa thuận về thời gian hiệu lực của hợp đồng thì hiệu lực hợp đồng đó sẽ bắt đầu từ lúc các bên kí vào hợp đồng.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến hợp đồng

  • Economic contract: hợp đồng kinh tế
  • Content of the contract: nội dung hợp đồng
  • Draft the contract: soạn thảo hợp đồng
  • Contract value: giá trị hợp đồng
  • Type of contract: loại hợp đồng
  • Lease: hợp đồng cho thuê
  • Contractor: nhân viên hợp đồng

Một số ví vụ tiếng anh liên quan đến hợp đồng

1. Please return a signed copy of the contract no later than 13 days of the receipt date.

=> Vui lòng gửi lại cho chúng tôi bản hợp đồng có chữ kí không quá 13 ngày sau khi nhận được.

2. In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.

=> Như đã thỏa thuận bằng lời, chúng tôi xin gửi hợp đồng cho bạn ký.

3. Enclosed you will find five copies of the contract.

=> Chúng tôi xin đính kèm 5 bản hợp đồng.

4. What type of employment contract do you have?

=> Loại hợp đồng của ông/bà là gì?

Hy vọng thông qua bài viết này của atlan.edu.vn sẽ giúp cho các bạn giải đáp được về hợp đồng tiếng anh là gì ? Qua đó sẽ mang đến cho các bạn nhiều thông tin thật hữu ích đến cho các bạn.

Bài viết được tham vấn từ Công ty cung ứng lao động Kiến Vàng 247: