Home Uncategorized Khối văn phòng tiếng Anh là gì? Một số ví dụ

Khối văn phòng tiếng Anh là gì? Một số ví dụ

Khối văn phòng tiếng Anh là gì? Một số ví dụ
Khối văn phòng tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh khối văn phòng được gọi là Office

Khối văn phòng được hiểu là một thuật ngữ dùng để chỉ về một khu vực, vị trí hoặc một phòng, hay tòa nhà… trong đó sẽ có nhiều người sẽ cùng nhau làm việc. Bên cạnh đó với những cuộc hội họp, tổ chức của các doanh nghiệp, gặp đối tác cũng có thể được tổ chức trong văn phòng.

Văn phòng dùng để chỉ một phần nhỏ của mỗi doanh nghiệp, thường được gọi là văn phòng đại diện hoặc chi nhánh văn phòng.

Một số mẫu câu tiếng anh liên quan đến khối văn phòng:

1. Office block is divided into many different spaces to create more choices for hiring an office here.

=> Tạm dịch: Khối văn phòng thì được phân chia thành nhiều không gian khác nhau để tạo cho khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn khi thuê văn phòng tại đây.

2. In which, office block for lease is located in 19 floors of 24-storey mixed blocks.

=> Tạm dịch: Trong đó khối văn phòng cho thuê nằm trong 19 tầng của khối tòa hỗn hợp 24 tầng.

3. From the 5th to 20th floor: the office block of Becamex IDC Corp.

=> Tạm dịch: Từ tầng 5 đến tầng 20 là khối văn phòng làm việc của hệ thống Becamex IDC Corp.

4. Grove was one of the first executives to sit in an office cube with his employees.

=> Tạm dịch: Grove là một trong những giám đốc điều hành đầu tiên ngồi ở khối văn phòng với các nhân viên của mình.

5. The office block is highly appreciated by many customers for its advantage of location as well as professional services which is managed by the prestigious TNR Holding.

=> Tạm dịch: Trong đó khối văn phòng được nhiều khách hàng đánh giá cao nhờ lợi thế vị trí cũng như dịch vụ chuyên nghiệp, được quản lý bởi TNR Holding uy tín.

Hy vọng thông qua bài viết trên của atlan.edu.vn đã chia sẻ phần nào đó đã giải đáp được cho các bạn được những thắc mắc liên quan đến khối văn phòng tiếng anh là gì? Cũng như một số từ vựng tiếng anh liên quan.

Bài viết được tham vấn từ Công ty Dịch Vụ Dọn Nhà: