Home Uncategorized Ngày ký hợp đồng tiếng Anh là gì?

Ngày ký hợp đồng tiếng Anh là gì?

Ngày ký hợp đồng tiếng Anh là gì?
Ngày kí hợp đồng tiếng anh là gì?

Ngày ký hợp đồng tiếng anh là gì? Và các từ vựng tiếng anh có liên quan luôn là một trong những vấn đề quan trọng trong việc bắt đầu trong các lĩnh vực có liên quan đến hợp đồng. Trong bài viết hôm nay Atlan.edu.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu về vấn đề trên nhé.

Ngày ký hợp đồng tiếng anh là gì?

Ngày kí hợp đồng tiếng anh là: Contract signing date

Ngày kí hợp đồng là thời điểm khi các bên tiến hành đặt bút ký vào hợp đồng sau các nội dung đã thỏa thuận. Ngày kí hợp đồng thông thường là ngày mà hợp đồng phát sinh hiệu lực.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến ngày ký hợp đồng

  • Contract performance: thực hiện hợp đồng
  • Breach of contract: vi phạm hợp đồng
  • Contract liquidation: thanh lí hợp đồng
  • Contract is invalid: hợp đồng bị vô hiệu
  • Rescind the contract: hủy bỏ hợp đồng
  • Renew a contract: gia hạn hợp đồng

Các mẫu câu tiếng anh trong ngày ký hợp đồng

  1. Delivery time 3 weeks from the date of signing the contract and receiving advance payment

=> Thời gian giao hàng 3 tuần kể từ ngày ký hợp đồng và nhận tiền tạm ứng.

2. I am going to support you the thoughtful documentary service from the date of signing the contract.

=> Tôi sẽ hỗ trợ bạn dịch vụ tài liệu chu đáo kể từ ngày ký hợp đồng

3. Factory handover time: after 16 days from the signing date of this contract and party A receives the 1st deposit for renting factory.

=> Thời gian bàn giao nhà xưởng: sau 16 ngày kể từ ngày ký hợp đồng này và bên A nhận được tiền đặt cọc thuê xưởng, văn phòng.

Hy vọng thông qua bài viết này của atlan.edu.vn sẽ giúp cho các bạn giải đáp được về ngày ký hợp đồng tiếng anh là gì? Qua đó sẽ mang đến cho các bạn nhiều thông tin thật hữu ích đến cho các bạn.

Bài viết được tham vấn từ Công ty cung ứng lao động Kiến Vàng 247: