Home Uncategorized Nghiệp vụ tiếng Anh là gì? Ví dụ Anh-Việt

Nghiệp vụ tiếng Anh là gì? Ví dụ Anh-Việt

Nghiệp vụ tiếng Anh là gì? Ví dụ Anh-Việt
Nghiệp vụ tiếng Anh là gì?

Nghiệp vụ tiếng Anh là gì? Rất nhiều người quan tâm đến chủ đề này khi họ muốn sử dụng từ vựng liên quan trong giao tiếp và học tập. Để giúp việc này trở nên dễ dàng hơn, atlan.edu.vn xin giới thiệu câu trả lời chính xác cùng nhiều ví dụ để giải đáp thắc mắc của bạn qua bài viết dưới đây.

Nghiệp vụ tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, Nghiệp vụ được gọi là: Professional knowledge

  • Cách phát âm: /prəˈfɛʃənl ˈnɒlɪʤ/

Nghiệp vụ là tập hợp các hoạt động và kỹ năng liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh hoặc chuyên môn trong lĩnh vực nào đó. Nghiệp vụ bao gồm các kiến thức, kỹ năng, quy trình và phương pháp được sử dụng để hoàn thành các tác vụ liên quan đến lĩnh vực kinh doanh hoặc chuyên môn.

Một số từ vựng liên quan đến nghiệp vụ

  • Expertise /ˌɛkspɜːˈtiːz/: kiến thức chuyên sâu
  • Competency /ˈkɒmpɪtənsi/: năng lực, khả năng
  • Skill /skɪl/: kỹ năng
  • Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃᵊn/: trình độ chuyên môn
  • Certification /ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃᵊn/: chứng chỉ
Nghiệp vụ tiếng Anh là gì?

Một số ví dụ nghiệp vụ bằng tiếng Anh

Dưới đây là một số ví dụ mẫu câu tiếng Anh liên quan đến nghiệp vụ nhằm giúp các bạn tham khảo và vận dụng chúng vào giao tiếp cũng như học tập.

  1. Professional knowledge is essential for success in any career.

=> Tạm dịch: Nghiệp vụ là yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong bất kỳ công việc nào.

2. It is important to continually update and expand your professional knowledge.

=> Tạm dịch: Quan trọng để luôn cập nhật và mở rộng nghiệp vụ của bạn.

3. Many jobs require specific professional knowledge and qualifications.

=> Tạm dịch: Nhiều công việc đòi hỏi nghiệp vụ và trình độ chuyên môn cụ thể.

4. To excel in your field, you need a deep understanding of professional knowledge and industry trends.

=> Tạm dịch: Để xuất sắc trong lĩnh vực của mình, bạn cần có sự hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ và xu hướng ngành.

5. Professional knowledge can be gained through a combination of education, training, and work experience.

=> Tạm dịch: Nghiệp vụ có thể được đạt được thông qua sự kết hợp giữa giáo dục, đào tạo và kinh nghiệm làm việc.

Bài viết trên chia sẻ thêm một số nội dung về nghiệp vụ tiếng Anh là gì? cùng các ví dụ liên quan. Hi vọng rằng bài viết này của atlan.edu.vn đã mang đến cho bạn những thông tin bổ ích và cần thiết để giúp các bạn trau dồi về tiếng Anh trong giao tiếp và học tập.

Bài viết được tham vấn từ website GFC Security: