Home Uncategorized Người vận chuyển tiếng Anh là gì?

Người vận chuyển tiếng Anh là gì?

Người vận chuyển tiếng Anh là gì?
Người vận chuyển tiếng anh là gì?

Trong tiếng Anh người vận chuyển gọi là Carrier

Người vận chuyển là tự mình hoặc có thể ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng vận chuyển sản phẩm/hàng hóa nào đó bằng đường biển với người thuê để vận chuyển. Người vận chuyển trên thực tế là người sẽ được người vận chuyển ủy thác lại toàn bộ công việc hoặc một phần của công việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Dưới đây sẽ là một số những từ vựng tiếng anh liên quan tới người vận chuyển có thể bạn quan tâm:

 • Customer: khách hàng
 • Contract: Hợp đồng
 • Credit: tín dụng
 • Crate: kiện hàng
 • Container Yard – CY: bãi container
 • Container condition: điều kiện về vỏ cont (đóng nặng hay nhẹ)
 • Container: công-te-nơ chứa hàng
 • Container packing list: danh sách container lên tàu
 • Currency code: mã đồng tiền
 • Customary Quick dispatch (CQD): dỡ hàng nhanh (như tập quán tại cảng)
 • Correction: các sửa đổi
 • Cost: chi phí
 • Crane/tackle: cần cẩu
 • Cu-Cap: Cubic capacity: thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont)
 • Customer Service (Cus): nhân viên hỗ trợ, dịch vụ khách hàng
người vận chuyển trong tiếng anh
Người vận chuyển trong tiếng anh

Một số mẫu câu tiếng anh tiếng anh về người vận chuyển:

1. About 450,000 tons of wood pellets are sold annually, about two-thirds of those shipped by sea.

=> Tạm dịch: Khoảng 450.000 tấn hạt gỗ được bán mỗi năm, khoảng hai phần ba trong số những người vận chuyển bằng đường biển.

2. They were born as sex robots but they became so much more.

=> Tạm dịch: Họ từng được biết đến như những người vận chuyển nhưng đã trở nên nhiều hơn thế.

3. Carriers in London who took charge of them.

=> Tạm dịch: Những người vận chuyển tại London đã chuyển chúng.

4. These are the delivery people that dedicate their careers to improving the lives of others.

=> Tạm dịch: Đây là những người vận chuyển đã dành sự nghiệp của mình để giúp đời sống của người khác.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết về người vận chuyển tiếng Anh là gì? cùng với một số từ vựng tiếng anh liên quan đến người vận chuyển mà các bạn có thể tham khảo. Hy vọng thông qua bài viết này sẽ mang đến nhiều thông tin hữu ích dành cho các bạn.

Bài viết được tham vấn từ Công ty Dịch Vụ Dọn Nhà: