Home Uncategorized Quảng cáo tiếng Anh là gì? Một số từ vựng liên quan

Quảng cáo tiếng Anh là gì? Một số từ vựng liên quan

Quảng cáo tiếng Anh là gì? Một số từ vựng liên quan
Quảng cáo tiếng Anh là gì?

Quảng cáo trong tiếng Anh là: Advertisement

 • Phát âm: /ədˈvəːtismənt/

Quảng cáo là một hình thức nhằm tuyên truyền, quảng bá mà các nhà đầu tư cần phải chi trả các khoản phí, hoạt động của doanh nghiệp nhằm làm tăng mức độ nhận diện, cũng như tiêu thụ hàng hóa của mình đến với khách hàng.

Đặc điểm chung của quảng cáo là hình thức truyền thông phải trả tiền, nhằm mục đích là hướng đến những khách hàng tiềm năng, nội dung trong quảng cáo cần phải tạo nên sự khác biệt của từng sản phẩm/ dịch vụ.

Các loại hình quảng cáo phổ biến hiện phải kể đến như: trên báo giấy, poster, tờ rơi, dịch vụ công ích, online, hướng dẫn, radio…

Từ vựng liên quan đến quảng cáo

 • Billboard /ˈbɪlbɔːd/: Bảng quảng cáo
 • Gatefold /ˈɡeɪt.fəʊld/: Tờ gấp, tờ rơi
 • Database /ˈdeɪtəbeɪs/: Cơ sở dữ liệu
 • Cover date /ˈkavədeit/: Ngày đăng báo
 • Audio /oːdiəu/: Âm thanh
 • Spot /spot/: Đoạn, mẩu quảng cáo truyền hình
 • Proof /pruːf/: In thử trước khi đưa vào in hàng loạt
 • Media mix /ˈmiːdiːəmiks/: Truyền thông hỗn hợp
 • Dummy /ˈdami/: Bản duyệt trước khi triển khai
 • Color separation /ˈkʌl.ɚˌsep.ərˈeɪ.ʃən/: Tách màu

Một số câu ví dụ quảng cáo trong tiếng Anh

1. I wish to apply for the post of…which you advertised in…on…

=> Tạm dịch: Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí… được quảng cáo trên… vào ngày…

2. You want to become a YouTube Partner to earn money from advertisements.

=> Tạm dịch: Trở thành Đối tác YouTube và kiếm tiền từ quảng cáo.

3. Most of the advertising money is in the video.

=> Phần lớn doanh thu là đến từ quảng cáo trong video

4. I have funneled millions of dollars to blogs through advertising.

=> Tạm dịch: Tôi kiếm được hàng triệu đô- la từ quảng cáo trên các trang blog.

5. Facebook makes money via Advertising and few other methods.

=> Tạm dịch: Facebook kiếm tiền từ quảng cáo và vài dịch vụ khác

Với những chia sẻ trên, atlan.edu.vn đã giúp các bạn trang bị thêm kiến thức mới cho mình liên quan đến quảng cáo tiếng Anh là gì? và các từ vựng, và ví dụ liên quan. Hy vọng bài viết sẽ mang cho bạn thật nhiều thông tin hữu ích.

Bài viết được tham vấn từ website review Top10TPHCM: