Home Uncategorized Thi hành tiếng anh là gì? Các từ vựng liên quan

Thi hành tiếng anh là gì? Các từ vựng liên quan

Thi hành tiếng anh là gì? Các từ vựng liên quan
Thi hành tiếng anh là gì?

Nhiều người quan tâm đến khái niệm “Thi hành tiếng Anh là gì?” để nâng cao kỹ năng giao tiếp và học tập. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp định nghĩa chính xác của thi hành tiếng Anh cùng nhiều ví dụ để giải thích rõ hơn. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này và sử dụng từ vựng liên quan một cách chính xác.

Thi hành trong tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, thi hành được gọi là: Enforce

  • Cách phát âm: /ɪnˈfɔːs/

Thi hành là hành động thực hiện và đưa vào hiệu lực một quyết định, một nhiệm vụ hay một thỏa thuận đã được chính thức thông qua. Việc thi hành có thể bao gồm sử dụng các tài nguyên, thực hiện các hoạt động và đảm bảo tuân thủ các quy định và điều kiện đã được quy định.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến thi hành

  • Execute /ˈek.sɪ.kjuːt/: Hành hình, hoàn thành, xử lý, làm tròn, làm xong
  • Perform /pəˈfɔːm/: Làm, nghĩa vụ, trình diễn, thi hành, thực hành, thực hiện
  • Exercise /ˈek.sə.saɪz/: Chuyên nghề, dùng, làm, làm khổ, sử dụng, tập dượt
Thi hành tiếng anh là gì? Các từ vựng liên quan
Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến thi hành

Một số ví dụ thi hành bằng tiếng Anh

Dưới đây là một số câu mẫu liên quan đến câu hỏi “Thi hành tiếng Anh là gì?“. Bài viết nhằm giúp bạn tham khảo và áp dụng vào giao tiếp và học tập.

  1. The government will enforce strict penalties for those who violate traffic laws.

=> Chính phủ sẽ thi hành các hình phạt nghiêm khắc đối với những người vi phạm luật giao thông

2. It’s the job of the police to enforce the law and maintain order.

=> Đây là công việc của cảnh sát để thực thi pháp luật và duy trì trật tự.

3. The company had to enforce new safety regulations in the workplace.

=> Công ty phải thi hành quy địch mới về an toàn ở nơi làm việc.

4. The landlord is planning to enforce a no-pets policy in the apartment building.

=> Người chủ đất dự định sẽ thi hành luật lệ không sở hữu thú nuôi ở trong tòa nhà.

5. The school will enforce a dress code policy for all students attending formal events

=> Nhà trường sẽ thi hành chính sách về trang phục cho tất cả học sinh tham dự các sự kiện chính thức

Bài viết này cung cấp thêm thông tin về câu hỏi “thi hành tiếng Anh là gì?” cùng với các ví dụ minh họa. Hy vọng rằng nó sẽ cung cấp cho bạn các kiến ​​thức cần thiết để nâng cao khả năng giao tiếp và học tập tiếng Anh.

Bài viết được tham vấn từ website GFC Security: