Home Uncategorized Tổ bảo vệ tiếng Anh là gì? Định nghĩa, ví dụ Anh-Việt

Tổ bảo vệ tiếng Anh là gì? Định nghĩa, ví dụ Anh-Việt

Tổ bảo vệ tiếng Anh là gì? Định nghĩa, ví dụ Anh-Việt
Tổ bảo vệ tiếng Anh là gì?

Tổ bảo vệ tiếng Anh là gì? Câu hỏi này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người khi họ muốn sử dụng từ vựng liên quan đến chủ đề này trong giao tiếp và học tập. Để giúp việc này trở nên dễ dàng hơn, atlan.edu.vn đã cung cấp một câu trả lời chính xác và nhiều ví dụ để giải đáp thắc mắc của các bạn thông qua bài viết này.

Tổ bảo vệ tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, Tổ bảo vệ được gọi là: Security Team

  • Cách phát âm: /sɪˈkjʊərɪti tiːm/

Tổ bảo vệ là một nhóm người được thành lập để bảo vệ hoặc đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự hoặc các vấn đề liên quan đến một hoạt động cụ thể. Tùy vào mục đích và nhiệm vụ của tổ bảo vệ mà thành viên trong tổ có thể được đào tạo và trang bị với các kỹ năng và công cụ phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Một số từ vựng liên quan đến tổ bảo vệ

  • First aid /fɜːst eɪd/: Sơ cứu
  • Fire safety /ˈfaɪə ˈseɪfti/: An toàn cháy nổ
  • Evacuation /ɪˌvækjʊˈeɪʃᵊn/: Sơ tán.
  • Patrol /pəˈtrəʊl/: Tuần tra
  • Surveillance /sɜːˈveɪləns/: Giám sát, theo dõi
Tổ bảo vệ tiếng Anh là gì

Một số ví dụ tổ bảo vệ bằng tiếng Anh

Dưới đây là một số ví dụ mẫu câu tiếng Anh liên quan đến tổ bảo vệ nhằm giúp các bạn tham khảo và vận dụng chúng vào giao tiếp cũng như học tập.

  1. Our security team is responsible for monitoring the network for any suspicious activity.

=> Tạm dịch: Tổ bảo vệ của chúng tôi có trách nhiệm theo dõi mạng để phát hiện bất kỳ hoạt động nghi ngờ nào.

2. The security team will conduct a risk assessment to identify potential threats to the organization.

=> Tạm dịch: Tổ bảo vệ sẽ tiến hành đánh giá rủi ro để xác định các mối đe dọa tiềm năng đối với tổ chức.

3. Please report any security concerns to our security team immediately.

=> Tạm dịch: Vui lòng báo cáo bất kỳ vấn đề an ninh nào đến tổ bảo vệ của chúng tôi ngay lập tức.

4. The security team is working on implementing new security measures to improve our overall security posture.

=> Tạm dịch: Tổ bảo vệ đang làm việc để triển khai các biện pháp an ninh mới để cải thiện tổng thể tình trạng an ninh của chúng tôi.

5. Our security team is available 24/7 to respond to any security incidents.

=> Tạm dịch: Tổ bảo vệ của chúng tôi sẵn sàng phản ứng 24/7 để xử lý bất kỳ sự cố an ninh nào.

Bài viết trên đây chia sẻ thêm một số nội dung về tổ bảo vệ tiếng Anh là gì? cùng ví dụ liên quan. Atlan.edu.vn mong rằng thông qua bài viết này, chúng tôi đã mang đến cho bạn những thông tin bổ ích và cần thiết để giúp các bạn trau dồi về tiếng Anh trong giao tiếp và học tập.

Bài viết được tham vấn từ website GFC Security: