Home Uncategorized Trao đổi hàng hóa tiếng Anh là gì?

Trao đổi hàng hóa tiếng Anh là gì?

Trao đổi hàng hóa tiếng Anh là gì?
Trao đổi hàng hóa tiếng anh là gì?

Trong tiếng Anh trao đổi hàng hóa là Commodity Exchange

Trao đổi sản phẩm giữa người với người thông qua hình thức mua bán hàng hoá theo dạng trao đổi ngang giá. Vốn dĩ có “trao đổi hàng hóa” là một phần do xã hội có phân công lao động, mỗi người thì sẽ chuyên môn hoá chỉ sản xuất một số loại hàng hoá nhất định trong khi nhu cầu đời sống xã hội cần phải đòi hỏi nhiều hàng hoá đa dạng khác nhau, để thoả mãn được nhu cầu, người ta sẽ cần phải trao đổi sản phẩm cho nhau.

Một số từ vựng liên quan đến trao đổi hàng hóa

 • Time Sheet or Layday Statement: bảng tính thời gian thưởng phạt bốc/dỡ
 • Transit time: thời gian trung chuyển
 • Stowage: xếp hàng
 • Dangerous goods note: ghi chú hàng nguy hiểm
 • Notice of readiness: thông báo hàng sẵn sàng để bốc /dỡ
 • Tank container: công-te-nơ bồn (đóng chất lỏng)
 • Hazardous goods: hàng nguy hiểm
 • Crane/tackle: cần cẩu
 • Trimming: san, cào hàng
 • Named cargo container: công-te-nơ chuyên dụng
 • Container: công-te-nơ chứa hàng
 • Inland clearance/container deport (ICD): cảng thông quan nội địa
 • Incoterms: International commercial terms: các điều khoản thương mại quốc tế

Các ví dụ tiếng Anh về trao đổi hàng hóa

1. Families increased their productivity by exchanging goods and labors with each other.

=> Tạm dịch: Các gia đình tăng năng suất bằng cách trao đổi hàng hóa và lao động với nhau

2. Money can be earned by producing and exchanging goods.

=> Tiền có thể kiếm được bằng cách trao đổi hàng hóa

3. You can chose exchange or expect a refund.

=> Bạn có thể trao đổi hàng hóa hoặc mong muốn hoàn lại tiền

4. Here, people trafficking, exchange of goods on the boat.

=> Tại đây, mọi người trao đổi hàng hóa trển thuyền

5. Local people here exchange goods in floating markets that are similar to those in Western Vietnam.

=> Tạm dịch: Người dân nơi đây trao đổi hàng hóa tại các ngôi chợ nổi cũng tương tự như chợ nổi miền Tây của Việt Nam

Hy vọng thông qua bài viết trên của atlan.edu.vn sẽ phần nào đã giải đáp được những thắc mắc của các bạn về trao đổi hàng hóa tiếng Anh là gì? cũng như một số từ vựng liên quan đến trao đổi/ vận chuyển hàng hóa. Hy vọng bài viết sẽ mang cho bạn nhiều thông tin hữu ích.

Bài viết được tham vấn từ Công ty Dịch Vụ Dọn Nhà: