Home Uncategorized Trung chuyển hàng hóa tiếng Anh là gì?

Trung chuyển hàng hóa tiếng Anh là gì?

Trung chuyển hàng hóa tiếng Anh là gì?
Trung chuyển hàng hóa là gì?

Trung chuyển hàng hóa tiếng Anh gọi là transshipment of goods

Hàng hóa trung chuyển hiểu một cách đơn giản là hàng hóa sẽ được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu thông qua cửa khẩu hải quan và sẽ được đưa vào khu vực trung chuyển tại các cảng biển tại Việt Nam;

Một số các từ vựng liên quan đến trung chuyển hàng hóa:

 • Delivered Ex-Ship (DES): Giao hàng trên tàu
 • Express airplane: máy bay chuyển phát nhanh
 • Airport: sân bay
 • Seaport: cảng biển
 • Oversize: quá khổ
 • Overweight: quá tải
 • In transit: đang trong quá trình vận chuyển
 • Hub: bến trung chuyển
 • Handle: làm hàng
 • Pre-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng xuất khẩu trước khi Container được xếp lên tàu.
 • Carriage: Hoạt động vận chuyển đường biển từ khi Container hàng được xếp lên tàu tại cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng
 • On-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng nhập khẩu sau khi Container được dỡ khỏi tàu.

Một số mẫu câu tiếng anh liên quan đến trung chuyển hàng hóa:

1. Since about the mid-1980s, the island has transformed itself into a freight transshipment point, a financial center, and a tourist destination.

=> Tạm dịch: Từ giữa những năm 1980, hòn đảo đã tự biến thành một điểm trung chuyển hàng hóa, một trung tâm tài chính và một địa điểm du lịch.

2. The transhipment of liquid bulk cargo rose by more than 2% to 42 million tonnes(2013: 41.1 million tonnes).

=> Tạm dịch: Các trung chuyển hàng hóa số lượng lớn chất lỏng tăng hơn 2% lên 42 triệu tấn( năm 2013: 41,1 triệu tấn)

3. Too much attention was being allocated to freight.

=> Tạm dịch: Trung chuyển hàng hóa được DN quan tâm rất nhiều.

4. The transfer of goods in inland waters by barge port.

=> Tạm dịch: Trung chuyển hàng hóa trong vùng nội thủy cảng bằng sà lan.

Hy vọng với những từ vựng trên được atlan.edu.vn chia sẻ liên quan đến chủ đề trung chuyển hàng hóa tiếng Anh là gì? sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích.

Bài viết được tham vấn từ Công ty Dịch Vụ Dọn Nhà: