Home Kiến Thức Tiếng Anh V3 Của Hold Là Gì?

V3 Của Hold Là Gì?

Câu hỏi: V3 của hold là gì?

Trả lời: hold – held – held

Những phrasal verb đi chung với từ hold:

 • Hold against: đổ lỗi, nghĩ xấu

Ví dụ: I understand that your car isn’t working, but don’t hold it against me personally, I didn’t build your car. (Tôi hiểu rằng ô tô của bạn không hoạt động, nhưng đừng đỗ lỗi cho tôi, tôi không chế tạo ô tô của bạn.)

 • Hold to: tuân thủ theo

Ví dụ: It was difficult, but he held himself to the terms of the contract. (Thật khó khăn, nhưng anh ấy vẫn tuân thủ theo các điều khoản của hợp đồng.)

 • Hold back: ở lại lớp, lưu ban

Ví dụ: My son’s teacher want’s to hold him back in first grade. (Giáo viên của con trai tôi muốn giữ nó lại lớp một.)

 • Hold back: kiềm chế

Ví dụ: Please hold back your dog. (Xin hãy kiềm chế con chó của bạn lại.)

 • Hold out: ra đề nghị

Ví dụ: I held out an offer of immunity from prosecution to her, but she would not cooperate. (Tôi đã đưa ra đề nghị miễn truy tố cho cô ấy, nhưng cô ấy sẽ không hợp tác.)

 • Hold out: chịu đựng sống

Ví dụ: How long can they hold out without water? (Họ có thể cầm cự được bao lâu nếu không có nước?)

 • Hold up: cướp nhà băng

Ví dụ: The robbers walked into the bank and held up the tellers to get their money. (Những tên cướp bước vào ngân hàng và giữ các giao dịch viên để lấy tiền của họ.)

 • Hold off: chờ hay hoãn lại

Ví dụ: I will hold off giving you the quiz until I finish explaining everything. (Tôi sẽ tạm dừng việc trả bài cho bạn cho đến khi tôi giải thích xong mọi thứ.)

 • Hold on: chờ

Ví dụ: Hi, may I speak to Joe? – Oh, yeah, I’ll get him. Hold on. (Xin chào, tôi có thể nói chuyện với Joe không? – Ồ, được, tôi sẽ gọi anh ta. Chờ một chút.)

 • Hold up: trì hoãn

Ví dụ: The party was held up because not enough people came or because of bad weather. (Bữa tiệc được tổ chức vì không đủ người đến hoặc vì thời tiết xấu.)

 • Hold down: hạn chế

Ví dụ: Please hold the noise down. (Làm ơn hãy hạn chế tiếng ồn.)

Xem thêm: Bảng Động Từ Bất Quy Tắc Đầy Đủ Và Mới Nhất

Hôm nay chúng tôi đã cung cấp đến bạn chủ đề “V3 của hold là gì?“

Hãy cùng theo dõi website Atlan để có thể cập nhật được những thông tin hữu ích nhất nhé!