Home Kiến Thức Tiếng Anh V3 Của Pass Là Gì?

V3 Của Pass Là Gì?

Câu hỏi: V3 của pass là gì?

Trả lời: pass – passed – passed

Một số từ vựng liên quan đến từ pass:

 • Passage: sự đi qua, sự trôi qua, chuyển qua
 • Ravine: khe núi, hẽm núi (thường) có suối
 • Admission: sự nhận vào, sự thu nạp vào; sự kết nạp
 • Safe-conduct: dẫn qua an toàn (qua nơi nguy hiểm, qua vùng địch…)
 • Approach: đường đi đến, lối vào
 • Condition: (số nhiều) hoàn cảnh, tình cảnh, tình thế
 • Contingency: việc bất ngờ, việc có thể xảy ra hoặc không xảy ra

Xem thêm: https://jes.edu.vn/nhung-loi-ngu-phap-nguoi-moi-hoc-tieng-anh-thuong-gap-phai

Một số giới từ đi kèm với pass:

 • Pass around: đưa ra cho mọi người ở đó

Ví dụ: The teacher passed the handout around. (Giáo đưa tài liệu cho tất cả học sinh.)

 • Pass down: truyền tải thông tin hoặc trao tài sản cho thế hệ trẻ

Ví dụ: The tales were passed down for centuries without changing any of the words. (Câu chuyện được truyền qua hàng thế kỷ mà không thay đổi bất kỳ chữ nào.)

 • Pass through: ghé thăm nơi nào đó và rời đi nhanh chóng

Ví dụ: I didn’t see much as I was only passing through the town. (Tôi không nhìn thấy nhiều vì tôi chỉ ghé ngang qua thị trấn.)

 • Pass up: từ chối cơ hội

Ví dụ: She passed up the opportunity to go to university because she’d been offered a good job. (Cô ấy đã từ chối cơ hội học đại học bởi cô ấy đã được yêu cầu một công việc tốt.)

 • Pass on: gửi tin nhắn, thông điệp cho ai đó

Ví dụ: I’ll pass the message on you when she gets here. (Tôi sẽ gửi tin nhắn cho bạn khi cô ấy đến đây.)

 • Pass by: đi qua mà không dừng lại

Ví dụ: I was just passing by when I saw the accident. (Tôi vừa đi ngang qua thì thấy vụ tai nạn.)

 • Pass out: ngất, mất ý thức

Ví dụ: He got so drunk that he passed out. (Anh ấy uống say đến nỗi mất đi cả ý thức.)

 • Pass for: được chấp nhận như một cái gì đó

Ví dụ: You’d be surprised at what passed for best cooking in many restaurants. (Bạn sẽ ngạc nhiên với món mà được xem như món ngon nhất ở rất nhiều nhà hàng.)

Hôm nay chúng tôi đã cung cấp đến bạn chủ đề “V3 của pass là gì?

Hãy cùng theo dõi website Atlan để có thể cập nhật được những thông tin hữu ích nhất nhé!