Home Uncategorized Văn phòng khoa tiếng Anh là gì? Chức năng văn phòng khoa

Văn phòng khoa tiếng Anh là gì? Chức năng văn phòng khoa

Văn phòng khoa tiếng Anh là gì? Chức năng văn phòng khoa
Văn phòng khoa tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh văn phòng Khoa gọi là Faculty office

Văn phòng khoa được xem là bộ phận tham mưu, giúp cho các công việc Ban chủ nhiệm Khoa trong việc tổ chức thực hiện, quản lý hầu hết mọi mặt trong công tác tổ chức hành chính, tổ chức – cán bộ, Sinh viên, tài chính, đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị… của đơn vị.

Các công việc của văn phòng khoa:

  • Phân công cán bộ coi thi
  • Thông tin và hồ sơ giảng viên thỉnh giảng
  • Kê khai thanh toán thù lao giảng dạy
  • Nghiên cứu khoa học
  • Tổng hợp các dự toán và quyết toán hội thảo
  • Tiếp nhận và thông tin về tình hình giảng dạy
  • Liên hệ trực tiếp tư vấn hướng nghiệp, cung cấp các nội dung của chương trình đào tạo (khi sinh viên có nhu cầu)
  • Công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá công việc
  • Quản lý các tài sản (thống kê, cập nhật, liên hệ phòng chức năng nhận, trả, tổng hợp nhu cầu, đề xuất trang bị…)

Hy vọng thông qua bài viết trên của atlan.edu.vn sẽ phần nào đã giải đáp được những thắc mắc của các bạn về văn phòng khoa tiếng Anh là gì? và chức năng của văn phòng khoa. Hy vọng bài viết sẽ mang cho bạn nhiều thông tin hữu ích.

Bài viết được tham vấn từ Công ty Dịch Vụ Dọn Nhà: