Home Uncategorized Xe tải chở hàng tiếng Anh là gì?

Xe tải chở hàng tiếng Anh là gì?

Xe tải chở hàng tiếng Anh là gì?
Xe tải chở hàng tiếng Anh là gì?

Trong tiếng anh Xe tải chở hàng gọi là delivery truck

Xe tải chở hàng là một loại phương tiện có động cơ dùng để vận chuyển hàng hóa từ vị trí này đến vị trí khác. Thông thường xe tải chở hàng sẽ được kết hợp và đóng thêm các loại thùng phù xe tải sao cho phù hợp với mục đích kinh doanh của từng cá nhân hoặc doanh nghiệp để thuận tiện hơn cho việc vận chuyển hàng hóa bằng xe tải.

Dưới đây sẽ là một số từ vựng tiếng anh liên quan đến xe tải chở hàng các bạn có thể tham khảo thêm:

 • panel truck /ˈpæn.əl trʌk/: xe giao hàng
 • flatbed /flæt bed/: ô tô sàn phẳng
 • flatbed /flæt bed/: ô tô sàn phẳng
 • dump truck /dʌmp trʌk/: xe đổ vật liệu
 • cementtruck /sɪˈment trʌk/: xe trộn xi măng
 • dump truck /dʌmp trʌk/: xe đổ vật liệu
 • delivery person /dɪˈlɪv.ər.i ˈpɜː.sən/: người giao hàng
 • truck driver /trʌk ˈdraɪ.vəʳ/: người lái xe tải
 • moving van /ˈmuː.vɪŋ væn/: xe tải lớn, chở đồ đạc khi chuyển nhà
 • tractor trailer /ˌtræk.təˈtreɪ.ləʳ/: xe đầu kéo
 • transporter /trænˈspɔː.təʳ/: băng tải
 • cement truck /sɪˈment trʌk/: xe trộn xi măng

Vừa rồi atlan.edu.vn đã giải đáp cho các bạn về xe tải chở hàng tiếng Anh là gì? cùng với một số từ vựng tiếng anh liên quan. Hy vọng thông qua bài viết này sẽ mang đến cho các bạn thật nhiều thông tin hữu ích.

Bài viết được tham vấn từ Công ty Dịch Vụ Dọn Nhà: