Home Uncategorized Xe tải lạnh tiếng Anh là gì?

Xe tải lạnh tiếng Anh là gì?

Xe tải lạnh tiếng Anh là gì?
Xe tải lạnh tiếng Anh là gì?

Xe tải lạnh tiếng Anh được gọi là: refrigerated trucks

Xe tải lạnh, hay xe tải đông lạnh là xe tải chuyên dụng chuyên chở các loại hàng hóa cần được bảo quản ở nhiệt độ thấp như: thực phẩm, dược phẩm,…. Xe tải đông lạnh được thiết kế trang bị hệ thống máy điều hòa nhiệt độ bên trong để điều chỉnh nhiệt độ sao cho thích hợp với từng loại hàng hóa cụ thể.

Hầu hết các đơn vị vận chuyển hàng đông lạnh đường dài bằng các xe tải lạnh sẽ được thực hiện trong các xe tải có khớp nối kéo theo đó là phần rơ moóc được làm lạnh. Nghiên cứu được thực hiện phần trên pin nhiên liệu năng lượng phụ.

Một số mẫu câu tiếng anh của xe tải lạnh:

1. Fresh produce, on the other hand, is often moved around the country by refrigerated truck.

=> Tạm dịch: Mặt khác, sản phẩm tươi thường được di chuyển khắp đất nước bởi xe tải đông lạnh

2. He said officials were moving in a refrigerated truck to set up as a temporary morgue.

=> Tạm dịch: Giới chức đem một xe tải đông lạnh đến để làm nhà xác tạm thời, ông nói

3. Me and my 7-year-old brother Ahmad got inside a refrigerated truck with 13 others.

=> Tạm dịch: Amiri cùng em trai 7 tuổi, Ahmad, được đưa vào xe tải đông lạnh cùng 13 người khác

4. We are the most influential manufacturer of bus and refrigerated truck in China.

=> Chúng tôi là nhà sản xuất có ảnh hưởng nhất của xe buýt và xe tải đông lạnh tại Trung Quốc

Trên đây là bài viết của atlan.edu.vn chia sẻ về xe tải lạnh tiếng Anh là gì? cùng với một số từ vựng tiếng anh liên quan đến xe tải đông lạnh mà các bạn có thể tham khảo. Hy vọng thông qua bài viết này sẽ mang đến nhiều thông tin hữu ích dành cho các bạn.

Bài viết được tham vấn từ Công ty Dịch Vụ Dọn Nhà: