Home Kiến Thức Tiếng Anh Bọ Ngựa Tiếng Anh Là Gì?

Bọ Ngựa Tiếng Anh Là Gì?

Câu hỏi: Bọ ngựa tiếng anh là gì?

Trả lời: mantis

Dưới đây là các loại côn trùng mà bạn thường gặp hàng ngày, vậy từ vựng tiếng Anh, ngữ pháp và cách phát âm như thế nào thì các bạn có thể tham khảo bài viết sau đây nhé. Các loài côn trùng rất dễ nhớ và giúp bạn biết thêm những từ mới tiếng anh.

Một số từ vựng tiếng anh về côn trùng:

 • Cockroach /’kɔkroutʃ/: con gián
 • Cicada /si’ka :dǝ/: ve sầu
 • Glowworm /’glou,wɜm/: đom đóm
 • Louse /laos/: con rận
 • Looper /’lu:pǝ/: sâu đo
 • Leaf-miner /,li:f’mainǝ/: sâu ăn lá
 • Dragonfly /’drægǝnflai/: chuồn chuồn
 • Ladybird/Ladybug /’leidibǝ:d/ hoặc /’leidibʌg/: con bọ rùa
 • Flea /fli:/: bọ chét
 • Bumblebee /’bʌmbl,bi:/: ong nghệ
 • Termite /’tǝ:mait/: con mối
 • Midge /midʒ/: muỗi vằn
 • Mayfly /’meiflai/: con phù du
 • Horse-fly /’hɔ:s,flai/: con mòng
 • Midge /midʒ/: muỗi vằn
 • Glowworm /’glou,wɜm/: đom đóm
 • Worm /’wɜrm/: con sâu
 • Grasshopper /’gra:s,hɔpǝ/: châu chấu
 • Beetle /’bi:tl/: bọ cánh cứng
 • Moth /mɔθ/: bướm đêm, con ngài
 • Ant /ænt/: con kiến
 • Bug /bʌg/: con rệp
 • Cricket /’krikit/: con dế
 • Butterfly /’bʌtǝflai/: con bướm
 • Mayfly /’meiflai/; con phù du
 • Wasp /wɔsp/: ong bắp cày
 • Bee /bi:/: con ong
 • Mosquito /,mǝs’ki:tou/: con muỗi
 • Scorpion /ˈskɔː.pi.ən/: bọ cạp
 • Spider /ˈspaɪ.dəʳ/: nhện
 • Centipede /ˈsen.tɪ.piːd/: con rết

Nguồn: Côn trùng trong tiếng anh

Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề là cách để người học tiếng Anh nắm vững được những từ vựng, cụm từ vựng một cách nhanh và chính xác nhất. Học tiếng Anh dù là tiếng Anh giao tiếp cơ bản hay tiếng Anh giao tiếp chuyên sâu thì việc học từ vựng tiếng Anh là điều bắt buộc phải thực hiện. Người học cần tìm cho mình một cách học hiệu quả nhất để thu được kết quả học tập như mong muốn. Chúc các bạn học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả!

Hôm nay chúng tôi đã cung cấp đến bạn chủ đề “Bọ ngựa tiếng anh là gì?“

Hãy cùng theo dõi website Atlan để có thể cập nhật được những thông tin hữu ích nhất nhé!