Home Tin Tức Download Pawa Doriru N2 Moji Goi PDF – Có đáp án

Download Pawa Doriru N2 Moji Goi PDF – Có đáp án

Download Pawa Doriru N2 Moji Goi PDF – Có đáp án

Pawa Doriru N2 Moji Goi là cuốn sách sẽ giúp cho các bạn ôn luyện phần từ vựng trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật N2 hiệu quả cũng như giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Nhật.

Nội dung sách gồm có các phần như sau:

  • Phần mở đầu: Sách giới thiệu về nội dung và cấu trúc đề thi một cách chi tiết.
  • Phần nội dung: Phần nội dung trong giáo trình được tác giả gói gọn xúc tích trong khoảng 80 trang. Sách có tất cả 540 câu hỏi bài tập liên quan về cách đọc Kanji, các cụm từ(漢字読み、表記), kiến thức ngôn ngữ (言語知識) và nhiều bài tập khác về nghĩa theo văn cảnh (文脈規定).
  • Phần cuối sách: Phần đáp án giúp người học có thể kiểm tra chính xác các câu trả lời của mình.

Link download Pawa Doriru N2 Moji Goi PDF (có đáp án) TẠI ĐÂY