Home Uncategorized Đóng gói đồ đạc tiếng Anh là gì? Một số từ vựng liên quan

Đóng gói đồ đạc tiếng Anh là gì? Một số từ vựng liên quan

Đóng gói đồ đạc tiếng Anh là gì? Một số từ vựng liên quan
Đóng gói đồ đạc tiếng anh là gì?

Đóng gói đồ đạc trong tiếng Anh gọi là Packing Stuff

Đóng gói hàng hóa/ đồ đạc là một quá trình đóng gói khi đã hiểu rõ về đặc tính của từng loại đồ đạc cũng như điều kiện tự nhiên mà nó có thể sẽ phải chịu trong suốt quá trình vận chuyển, để đảm bảo cho sự an toàn của tất cả mọi đồ đạc bên trong nhưng vẫn đảm bảo được sự hiệu quả kinh tế tốt nhất.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến đóng gói đồ đạc

 • Poster:/ˈpəʊ.stər/ bức ảnh lớn
 • Plug: /plʌɡ/ phích cắm
 • Light switch: /laɪt swɪtʃ/ công tác đèn
 • Ironing board: /ˈaɪə.nɪŋ ˌbɔːd/ bàn kê khi là quần áo
 • Sponge: /spʌndʒ/ mút rửa bát
 • Picture: /ˈpɪk.tʃɚ/ bức tranh
 • Painting: /ˈpeɪn.t̬ɪŋ/ bức họa
 • Mop: /mɑːp/ cây lau nhà
 • Houseplant: /ˈhaʊs.plɑːnt/ cây trồng trong nhà
 • Plughole: /ˈplʌɡ.hoʊl/ lỗ thoát nước bồn tắm
 • Ornament: /ˈɔːr.nə.mənt/ đồ trang trí trong nhà
 • Lampshade: /ˈlæmp.ʃeɪd/ chụp đèn
 • Plug socket hoặc power socket: ổ cắm

Một số mẫu câu tiếng anh về đóng gói đồ đạc

1. We packed up our clothes, we packed up our furniture.

=> Tạm dịch: Chúng ta đã đóng gói đồ đạc, quần áo

2. So she would have packed up her things and just put them in here.

=> Tạm dịch: Cô ấy đã đóng gói đồ đạc và để nó ở đây

3. You mean to say a whole town just packs up and leaves and never comes back?

=> Tạm dịch: Cô muốn nói đơn giản là cả thị trấn cứ đóng gói đồ đạc và bỏ đi và chẳng bao giờ quay lại?

4. I’m sorry, Agha sahib, but our bags are already packed

=> Tạm dịch: Tôi xin lỗi, Agha sahib, nhưng đồ đạc của chúng tôi đã đóng gói cả rồi

5. Moving professionals pack, move, store and unpack belongings, among other services.

=> Tạm dịch: Chuyên gia chuyển nhà làm công việc đóng gói, vận chuyển, cất giữ và tháo dỡ đồ đạc, cùng nhiều dịch vụ khác.

Hy vọng thông qua bài viết trên của atlan.edu.vn đã chia sẻ phần nào đó đã giải đáp được cho các bạn được những thắc mắc liên quan đến đóng gói đồ đạc tiếng anh là gì? Cũng như một số từ vựng tiếng anh liên quan.

Bài viết được tham vấn từ Công ty Dịch Vụ Dọn Nhà: