Home Uncategorized Kế hoạch tiếng Anh là gì? Định nghĩa, một số ví dụ

Kế hoạch tiếng Anh là gì? Định nghĩa, một số ví dụ

Kế hoạch tiếng Anh là gì? Định nghĩa, một số ví dụ
Một số từ vựng liên quan đến kế hoạch trong tiếng Anh

Khi học ngoại ngữ, kế hoạch tiếng Anh là gì và tại sao nó quan trọng? Đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp câu trả lời và ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Kế hoạch trong tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, kế hoạch được gọi là: Plan

  • Cách phát âm /plæn/

Kế hoạch là một bản kế hoạch hoặc sự sắp xếp các hoạt động và công việc nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra, dựa trên việc đánh giá tình hình hiện tại và dự đoán tình hình tương lai. Việc lập kế hoạch là một phần quan trọng trong quản lý, giúp đảm bảo sự hiệu quả và đạt được kết quả tốt nhất trong công việc và hoạt động của tổ chức.

Một số từ vựng liên quan đến kế hoạch trong tiếng Anh

  • Marketing strategy /ˈmɑː.kɪ.tɪŋ ˈstræt.ə.dʒi/: Chiến lược marketing
  • An idea /æn aɪˈdɪə/: Ý tưởng
  • Suggestion /səˈdʒes.tʃən/: Sáng kiến, hoạch địch
  • Thought /θɔːt/: Ý nghĩ, kế hoạch
Kế hoạch tiếng Anh là gì? Định nghĩa, một số ví dụ
Một số từ vựng liên quan đến kế hoạch trong tiếng Anh

Dưới đây là một số câu mẫu liên quan đến câu hỏi “Kế hoạch tiếng Anh là gì?“. Bài viết nhằm giúp bạn tham khảo và áp dụng vào giao tiếp và học tập.

  1. What are your plans for this weekend?

=> Kế hoạch của bạn cho cuối tuần này là gì?

2. The engineers drew up plans for a new dock.

=> Những người kỹ sư vẽ ra các kế hoạch cho bến tàu mới.

3. The plan is to hire a car when we get there.

=> Kế hoạch là sẽ thuê xe khi tôi đến nơi.

4. She helped them to plan their route.

=> Cô ấy giúp họ lập kế hoạch cho lộ trình của họ.

5. If we plan carefully, we should be able to stay within our budget.

=> Nếu chúng ta lập kế hoạch kỹ càng, chúng ta có khả năng chi tiêu ở trong mức ngân sách.

Bài viết trên đây chia sẻ thêm một số nội dung về kế hoạch tiếng Anh là gì? Cùng các ví dụ liên quan. Mong rằng bài viết này của chúng tôi đã mang đến cho bạn những thông tin bổ ích và cần thiết để giúp các bạn trau dồi về tiếng Anh trong giao tiếp và học tập.

Bài viết được tham vấn từ website GFC Security: