Home Uncategorized Lái xe máy tiếng Anh là gì?

Lái xe máy tiếng Anh là gì?

Lái xe máy tiếng Anh là gì?
Lái xe máy tiếng anh là gì?

Lái xe máy trong tiếng Anh là drive a motorbike

Một số mẫu câu tiếng anh về lái xe máy:

1. No, I drive a motorcycle

=> Tạm dịch: Không, tôi lái xe máy.

2. The next morning, some passing motorists found the scene odd enough that they stopped and took pictures of it.

=> Tạm dịch: Buổi sáng tiếp theo, nhiều người lái xe máy đi qua và thấy hiện trường lạ đến mức họ dừng lại để chụp ảnh chiếc xe.

3. And one day, men on motorcycles tried to kidnap her.

=> Tạm dịch: Một ngày nọ, một nhóm người đàn ông lái xe máy đã cố bắt cóc cô.

4. Every so often, a farmer in a tractor rolls over an anti-tank mine from World War II and poof, that’s it.

=> Tạm dịch: Và đôi khi có người làm nông trại lái xe máy kéo ủi phải một trái mìn chống chiến xa từ thời Thế Chiến thứ hai, thế là nổ bùng, xong đời.

5. Sami was riding that motorbike.

=> Tạm dịch: Sami đã lái chiếc xe máy đó.

6. And in those days, I couldn’t work on the stock exchange, I couldn’t drive a bus or fly an airplane.

=> Thời gian trước đó, vì là phụ nữ, tôi không thể vào thị trường chứng khoán, tôi không thể lái xe buýt hay máy bay.

Trên đây là một số bài viết về lái xe máy tiếng anh là gì? và một số mẫu câu tiếng anh liên quan đến lái xe máy. Hy vọng với những thông trên sẽ mang đến cho các bạn thêm nhiều thông tin hữu ích.

Bài viết được tham vấn từ Công ty Dịch Vụ Dọn Nhà: