Home Uncategorized Nhân sự tiếng Anh là gì?

Nhân sự tiếng Anh là gì?

Nhân sự tiếng Anh là gì?
Nhân sự tiếng Anh là gì?

Bạn đang muốn tìm hiểu về danh từ nhân sự trong tiếng Anh là gì và những từ đồng nghĩa với nó? Ngay trong bài viết này, atlan.edu.vn sẽ giới thiệu đến cho các bạn ý nghĩa cũng như danh sách các từ vựng liên quan đến nhân sự. Mời các bạn cùng nhau theo dõi nhé.

Nhân sự trong tiếng anh là gì?

Nhân sự trong tiếng anh là: personnel

Nhân sự là một bộ phận hay một tổ chức quan trọng trong công ty có chức năng tìm kiếm, sàng lọc, tuyển dụng và đào tạo kỹ năng – kiến thức sơ cấp cho nhân viên mới cũng như quản lý các phúc lợi của người lao động… Hơn nữa, bộ phận này tập trung vào việc tối ưu hiệu suất của người lao động và có trách nhiệm xử lý tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến nhân sự.

Một số từ vựng liên quan đến nhân sự

  • Vốn nhân sự: Human Capital
  • Thị trường nhân sự: Labour market
  • Giám đốc/ trưởng phòng nhân sự: Personnel Drector
  • Lực lượng lao động: workforce
  • Nhân viên: worker, employee,…
  • Executive: chuyên viên
  • Trainee: nhân viên thử việc
  • Internship: thực tập
  • Nguồn nhân lực: human resources
Viết tắt bộ phận nhân sự
Viết tắt bộ phận nhân sự trong tiếng Anh

Một số mẫu câu liên quan đến nhân sự trong tiếng Anh

  1. Sở thú cần nhiều nhân sự để chăm sóc động vật trong đây

=> A zoo needs a lot of personnel to take care of animals in here.

2. Tổng thống nói sẽ không chấp nhận bất kì sự hy sinh nguồn nhân sự nào.

=> The president said any loss of personnel is unacceptable.

3. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp đã bị hạn chế

=> Human resources for business activities was limited.

4. Công ty không đủ nhân sự để làm việc đó đâu.

=> A company doesn’t has the personnel to do that

5. Chúng ta có thể dừng nói về nguồn nhân lực được chưa

=> Can we stopp talking about personnel now?

Hy vọng thông qua bài viết này của atlan.edu.vn sẽ giúp cho các bạn giải đáp được về nhân sự tiếng anh là gì? Qua đó sẽ mang đến cho các bạn nhiều thông tin thật hữu ích đến cho các bạn.

Bài viết được tham vấn từ Công ty cung ứng lao động Kiến Vàng 247: