Home Uncategorized Phương án tiếng Anh là gì? Định nghĩa, ví dụ

Phương án tiếng Anh là gì? Định nghĩa, ví dụ

Phương án tiếng Anh là gì? Định nghĩa, ví dụ
Phương án tiếng Anh là gì?

Phương án tiếng Anh là gì? Câu hỏi này được rất nhiều người quan tâm khi họ muốn sử dụng từ vựng liên quan đến chủ đề này trong giao tiếp và học tập. Để giúp việc này trở nên dễ dàng hơn, atlan.edu.vn xin giới thiệu câu trả lời chính xác cùng nhiều ví dụ để giải đáp thắc mắc của bạn qua bài viết dưới đây.

Phương án tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, Phương án được gọi là: Plan

  • Cách phát âm: /plæn/

Phương án là một kế hoạch hoặc cách thức để thực hiện một nhiệm vụ hoặc đạt được một mục tiêu cụ thể. Các phương án thường được thiết kế và triển khai để giúp người hoặc tổ chức đạt được các mục tiêu hoặc giải quyết các vấn đề đặt ra, và nó có thể được điều chỉnh hoặc thay đổi khi cần thiết để phù hợp với tình huống hoặc mục tiêu mới.

Một số từ vựng liên quan đến phương án

  • Proposal /prəˈpəʊzəl/: đề xuất
  • Strategy /ˈstrætɪʤi/: chiến lược
  • Approach /əˈprəʊʧ/: cách tiếp cận
  • Scheme /skiːm/: kế hoạch chi tiết
  • Method /ˈmɛθəd/: phương pháp
Phương án tiếng Anh là gì?

Một số ví dụ phương án bằng tiếng Anh

Dưới đây là một số ví dụ mẫu câu tiếng Anh liên quan đến phương án nhằm giúp các bạn tham khảo và vận dụng chúng vào giao tiếp cũng như học tập.

  1. We need to come up with a solid plan to achieve our goals.

=> Tạm dịch: Chúng ta cần đưa ra một phương án vững chắc để đạt được mục tiêu của chúng ta.

2. The company has developed a comprehensive business plan for the next five years.

=> Tạm dịch: Công ty đã phát triển một kế hoạch kinh doanh toàn diện cho 5 năm tới.

3. The emergency plan was put into action when the building caught on fire.

=> Tạm dịch: Phương án khẩn cấp đã được thực hiện khi tòa nhà bị cháy.

4. The government is currently working on a plan to reduce pollution in the city.

=> Tạm dịch: Chính phủ hiện đang làm việc trên một phương án để giảm ô nhiễm trong thành phố.

5. The proposed plan has received positive feedback from all stakeholders.

=> Tạm dịch: Phương án đề xuất đã nhận được phản hồi tích cực từ tất cả các bên liên quan.

Bài viết trên đây chia sẻ thêm một số nội dung về phương án tiếng Anh là gì? cùng các ví dụ liên quan. Mong rằng bài viết này của atlan.edu.vn đã mang đến cho bạn những thông tin bổ ích và cần thiết để giúp các bạn trau dồi về tiếng Anh trong giao tiếp và học tập.

Bài viết được tham vấn từ website GFC Security: