Home Uncategorized Sở Xây dựng tiếng Anh là gì? Ví dụ Anh-Việt

Sở Xây dựng tiếng Anh là gì? Ví dụ Anh-Việt

Sở Xây dựng tiếng Anh là gì? Ví dụ Anh-Việt
Sở xây dựng tiếng Anh là gì?

Ngành xây dựng là một lĩnh vực đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế và xã hội. Nó là một trong những yếu tố cốt lõi quyết định đến quy mô và đẳng cấp của kinh tế. Ngoài ra, ngành xây dựng còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết và thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Ở Việt Nam, ngành công nghiệp xây dựng là một trong những ngành sản xuất quan trọng nhất với quy mô lớn. Trong ngành xây dựng, một trong những cơ quan liên quan là Sở Xây dựng. Nếu bạn muốn biết Sở Xây dựng tiếng Anh là gì, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi này.

Sở Xây dựng trong tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, Sở Xây dựng được gọi là: Department of Construction

 • Cách phát âm: /dɪˈpɑːt.mənt əv kənˈstrʌk.ʃən/

Để trả lời cho câu hỏi “Sở Xây dựng tiếng Anh là gì?” trước tiên chúng ta cần biết khái niệm cơ bản về Sở Xây dựng trong quản lý cũng như triển khai xây dựng. Sở Xây dựng là một cơ quan quản lý nhà nước thuộc chính phủ hoặc chính quyền địa phương, có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động xây dựng trong lãnh thổ được quy định.

Nhiệm vụ của Sở Xây dựng là giám sát, quản lý và đưa ra các quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn về xây dựng nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng các công trình xây dựng, đồng thời quản lý các thủ tục pháp lý, cấp phép và giám sát thi công các công trình xây dựng.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến Sở Xây dựng

Một số phòng ban trong Sở Xây dựng bằng tiếng Anh như:

 • Planning Department: Phòng Kế hoạch
 • Building Permit Department: Phòng Cấp phép xây dựng
 • Legal Department: Phòng Pháp lý
 • Urban Development Department: Phòng Phát triển đô thị
 • Housing and Real Estate Management Department: Phòng Quản lý nhà và Bất động sản
 • Inspectorate: Thanh tra Sở
 • Office: Bộ phận văn phòng
 • Construction Inspection: Chi cục giám định xây dựng
 • Construction Management Department: Phòng quản lý xây dựng
 • Economy and Building Materials Department: Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng
Sở xây dựng tiếng Anh là gì? Ví dụ Anh-Việt
Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến Sở Xây dựng

Một số ví dụ về Sở Xây dựng trong tiếng Anh

Nhằm giúp các bạn đọc hiểu rõ hơn Sở Xây dựng tiếng Anh là gì, chúng tôi sẽ cung cấp một số ví dụ liên quan đến Sở Xây dựng như sau:

 1. The Department of Construction is responsible for overseeing all building and construction projects in the city.

=> Sở Xây dựng chịu trách nhiệm giám sát tất cả các dự án xây dựng và xây dựng trong thành phố.

2. The Department of Construction has strict regulations in place to ensure that all buildings are safe and up to code.

=> Sở Xây dựng có các quy định nghiêm ngặt để đảm bảo rằng tất cả các tòa nhà đều an toàn và tuân thủ quy tắc.

3. The Department of Construction employs a team of experienced engineers and architects to provide expertise in building design and construction.

=> Sở Xây dựng tuyển dụng một đội ngũ kỹ sư và kiến ​​trúc sư giàu kinh nghiệm để cung cấp kiến ​​thức chuyên môn trong thiết kế và xây dựng công trình.

4. As part of the approval process for building permits, the Department of Construction conducts thorough inspections to ensure compliance with building codes.

=> Là một phần của quy trình phê duyệt giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn xây dựng.

5. The Department of Construction works closely with other government.

=> Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ khác.

Vừa rồi, chúng tôi cũng đã trả lời cho câu hỏi “Sở xây dựng tiếng Anh là gì?” cùng với đó là một số ví dụ cụ thể liên quan đến từ vựng “Sở xây dựng”. Hy vọng bạn có thể thu thập được thông tin bổ ích, hỗ trợ cho kiến thức tiếng Anh của bạn trong lĩnh vực xây dựng.

Bài viết được tham vấn từ website công ty thiết kế xây dựng An Cư: