Home Uncategorized Thùng xe tải tiếng Anh là gì? Một số từ vựng liên quan

Thùng xe tải tiếng Anh là gì? Một số từ vựng liên quan

Thùng xe tải tiếng Anh là gì? Một số từ vựng liên quan
Thùng xe tải tiếng Anh là gì?

Thùng xe tải tiếng Anh là Truck body, phiên âm: /trʌk ˈbɑː.di/

Thùng xe tải là nơi để chứa hàng hóa của xe. Hầu hết các loại xe tải đa phần chúng đều có thùng, trừ một số loại xe chuyên biệt. Thùng xe sẽ không được bán đi cùng với xe tùy theo từng mục đích của người sử dụng để làm thùng sao cho phù hợp. Thùng xe tải thường bao sẽ gồm có 02 loại là: thùng kín và thùng hở.

Các từ vựng liên quan đến thùng xe tải

 • Petrol tank  /ˈpet.rəl tæŋk/: Bình xăng
 • Wheel /wiːl/: Bánh xe
 • Number plate /ˈnʌm.bɚ ˌpleɪt/: Biển số xe
 • Steering wheel /ˈstɪr.ɪŋ ˌwiːl/: Bánh lái
 • Aerial /ˈer.i.əl/: Ăng ten
 • Handbrake /ˈhænd.breɪk/: Phanh tay
 • Bumper /ˈbʌm.pɚ/: Hãm xung
 • Fuel tank  /ˈfjuː.əl tæŋk/: Bình nhiên liệu
 • Bonnet /ˈbɑː.nɪt/: Nắp thùng xe
 • Roof /ruːf/: Mui xe
 • Windscreen wiper /ˈwɪnd.skriːn ˌwaɪ.pɚ/: Cần gạt nước

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến thùng xe tải

1. Truck bodies are made in the USA using premium materials and advanced production techniques.

=> Tạm dịch: Thùng xe tải được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng vật liệu cao cấp và kỹ thuật sản xuất tiên tiến.

2. Our company has focused on a single goal: to build high quality work truck bodies specialized to meet vocational needs.

=> Tạm dịch: Công ty chúng tôi đã tập trung vào một mục tiêu duy nhất: xây dựng các thùng xe tải chất lượng cao chuyên dụng để đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp.

3. I need a truck body built to the same high standards.

=> Tạm dịch: Tôi cần một thùng xe tải được chế tạo theo cùng các tiêu chuẩn cao.

4. Truck body feature heavy-duty steel construction, durable hoists, payload capacities to meet your demands.

=> Tạm dịch: Thùng xe tải có kết cấu thép chịu lực, vận thăng bền bỉ, khả năng chịu tải đáp ứng nhu cầu của bạn.

Hy vọng thông qua bài viết trên của atlan.edu.vn sẽ phần nào đã giải đáp được những thắc mắc của các bạn về thùng xe tải tiếng anh là gì? cũng như một số từ vựng liên quan đến thùng xe tải. Hy vọng với những nội dung trên sẽ mang cho bạn nhiều thông tin hữu ích.

Bài viết được tham vấn từ Công ty Dịch Vụ Dọn Nhà: