Home Uncategorized Download sách giáo khoa tiếng Anh 6 mới PDF (tập 1,2)

Download sách giáo khoa tiếng Anh 6 mới PDF (tập 1,2)

Download sách giáo khoa tiếng Anh 6 mới PDF (tập 1,2)
Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 chương trình mới (tập 1&2)

Các em học sinh khi chuẩn bị bước vào cấp 2, bước vào một môi trường học hoàn toàn khác so với môi trường trước kia nên chắc hẳn các bạn sẽ rất tò mò về các chương trình học đặc biệt trong đó là Bộ sách giáo khoa tiếng Anh 6 chương trình mới. Vì vậy ngay trong bài viết này atlan.edu.vn sẽ review bộ sách này giúp cho các em có cái nhìn tổng quát cũng như file tải sách nhé.

Giới thiệu sách giáo khoa tiếng Anh 6 mới

Bộ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách sẽ gồm có 12 unit, mỗi unit sẽ bao gồm 4 kỹ năng chính: Listening (nghe), Speaking (nói), Read (đọc), Writing (viết), cũng như là một số các kiến ​​thức về từ vựng và ngữ pháp.

Sách được biên soạn nhằm giúp cho các em học sinh có thể rèn luyện được các kỹ năng giao tiếp thông qua ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp bên cạnh đó sẽ cải thiện thêm được các kỹ năng khác như nghe, nói, đọc và viết.

Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 mới tập 1 sẽ xoay quanh với 2 chủ đề chính đó là: Our Community và Our Legacy có tính liên quan mật thiết đến các em học sinh. Ở mỗi chủ đề sẽ có 3 đơn vị (Unit), tương ứng với 3 chủ đề (Topic) của chương trình  học. Phần cuối ở mỗi chủ đề sẽ là phần Ôn tập, trong đó sẽ tập trung vào các kỹ năng ngôn ngữ và những kiến ​​thức mà các bạn học sinh đã học.

Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 mới tập 2 cũng sẽ có các nội dung xoay quanh với 2 chủ đề quen thuộc là tầm nhìn về tương lai và thế giới hiện tạo của chúng ta. Ở mỗi chủ đề sẽ có 3 đơn vị (Unit), tương ứng với 3 chủ đề học (Topic). Kết thúc sau mỗi chủ đề học sẽ có các phần Ôn tập để giúp cho các em học sinh có thể tập trung lại vào toàn bộ các phần kiến thức mà mình đã được học.

SGK tiếng Anh lớp 6 tập 2
SGK tiếng Anh lớp 6 mới tập 2

Phần mục lục của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 chương trình mới

Unit 1: My new School

 • Getting Started – trang 6 Unit 1 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • A closer look 1 – trang 8 Unit 1 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • A closer look 2 – trang 9 Unit 1 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Communication – trang 11 Unit 1 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills 1 – trang 12 Unit 1 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills 2 – trang 13 Unit 1 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Looking back – trang 14 Unit 1 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Project – trang 15 Unit 1 SGK tiếng Anh lớp 6 mới

Unit 2: My home

 • Getting started – trang 16 Unit 2 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • A closer look 1 – trang 18 Unit 2 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • A closer look 2 – trang 19 Unit 2 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Communication – trang 20 Unit 2 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Skills 1 – trang 22 Unit 2 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Skills 2 – trang 23 Unit 2 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Looking back – trang 24 Unit 2 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Project – trang 25 Unit 2 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới

Unit 3: My friends

 • Getting Started – trang 26 Unit 3 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • A closer look 1 – trang 28 Unit 3 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • A closer look 2 – trang 29 Unit 3 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Communication – trang 30 Unit 3 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills 1 – trang 32 Unit 3 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills 2 – trang 33 Unit 3 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Looking back – trang 34 Unit 3 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Project – trang 35 Unit 3 SGK tiếng Anh lớp 6 mới

Review 1 (Units 1 – 2 – 3):

 • Language (Ngôn ngữ) – trang 36 Review 1 (Units 1 – 2 – 3) SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills (Kỹ năng) – trang 37 Review 1 (Units 1 – 2 – 3) SGK tiếng Anh lớp 6 mới
nội dung bài học
Nội dung bài học trong sách

Unit 4: My neighbourhood

 • Getting Started – trang 38 Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • A closer look 1 – trang 40 Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • A closer look 2 – trang 41 Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Communication – trang 43 Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills 1 – trang 44 Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills 2 – trang 44 Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Looking back – trang 46 Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Project – trang 47 Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 6 mới

Unit 5: Natural Wonders of The World

 • Getting Started – trang 48 Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • A closer look 1 – trang 50 Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • A closer look 2 – trang 51 Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Communication – trang 53 Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Skills 1 – trang 54 Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Skills 2 – trang 55 Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Looking back – trang 56 Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Project – trang 57 Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới

Unit 6: Our Tet Holiday

 • Getting started – trang 58 Unit 6 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • A closer look 1 – trang 60 Unit 6 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • A closer look 2 – trang 61 Unit 6 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Communication – trang 63 Unit 6 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills 1 – trang 64 Unit 6 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills 2 – trang 65 Unit 6 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Looking back – trang 66 Unit 6 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Project – trang 67 Unit 6 SGK tiếng Anh lớp 6 mới

Review 2 (Units 4 – 5 – 6):

 • Language (Ngôn ngữ) – trang 68 Review 2 (Units 4 – 5 – 6) SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills (Kỹ năng) – trang 69 Review 2 (Units 4 – 5 – 6) SGK tiếng Anh lớp 6 mới
các bài học trong sách
Nội dung các bài học trong sách giáo khoa tiếng Anh 6

Unit 7: Television

 • Getting Started – trang 6 Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • A closer look 1 – trang 8 Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • A closer look 2 – trang 9 Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Communication – trang 11 Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills 1 – trang 12 Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills 2 – trang 13 Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Looking back – trang 14 Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Project – trang 15 Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 6 mới

Unit 8: Sports and Games

 • Getting Started – trang 16 Unit 8 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • A closer look 1 – trang 18 Unit 8 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • A closer look 2 – trang 19 Unit 8 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Communication – trang 21 Unit 8 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Skills 1 – trang 22 Unit 8 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Skills 2 – trang 23 Unit 8 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Looking back – trang 24 Unit 8 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Project – trang 25 Unit 8 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới

Unit 9: Cities of the World

 • Getting Started – trang 26 Unit 9 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • A closer look 1 – trang 28 Unit 9 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • A closer look 2 – trang 29 Unit 9 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Communication – trang 31 Unit 9 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills 1 – trang 32 Unit 9 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills 2 – trang 33 Unit 9 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Looking back – trang 34 Unit 9 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Project – trang 35 Unit 9 SGK tiếng Anh lớp 6 mới

Review 3 (Units 7 – 8 – 9):

 • Language (Ngôn ngữ) – trang 36 Review 3 (Units 7 – 8 – 9) SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills (Kỹ năng) – trang 37 Review 3 (Units 7 – 8 – 9) SGK tiếng Anh lớp 6 mới

Unit 10: Our houses in the future

 • Getting Started – trang 38 Unit 10 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • A closer look 1 – trang 40 Unit 10 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • A closer look 2 – trang 41 Unit 10 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Communication – trang 43 Unit 10 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills 1 – trang 44 Unit 10 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills 2 – trang 45 Unit 10 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Looking back – trang 46 Unit 10 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Project – trang 47 Unit 10 SGK tiếng Anh lớp 6 mới

Unit 11: Our greener world

 • Getting Started – trang 48 Unit 11 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • A closer look 1 – trang 50 Unit 11 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • A closer look 2 – trang 51 Unit 11 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Communication – trang 53 Unit 11 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Skills 1 – trang 54 Unit 11 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Skills 2 – trang 55 Unit 11 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Looking back – trang 56 Unit 11 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
 • Project – trang 57 Unit 11 SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới

Unit 12: Robots

 • Getting started – trang 58 Unit 12 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • A closer look 1 – trang 60 Unit 12 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • A closer look 2 – trang 61 Unit 12 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Communication – trang 63 Unit 12 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills 1 – trang 64 Unit 12 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills 2 – trang 65 Unit 12 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Looking back – trang 66 Unit 12 SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Project – trang 67 Unit 12 SGK tiếng Anh lớp 6 mới

Review 4 (Units 10 – 11 – 12)

 • Language (Ngôn ngữ) – trang 68 Review 4 (Units 10 – 11 – 12) SGK tiếng Anh lớp 6 mới
 • Skills (Kỹ năng) – trang 69 Review 4 (Units 10 – 11 – 12) SGK tiếng Anh lớp 6 mới

Hướng dẫn download sách giáo khoa tiếng Anh 6 mới PDF (tập 1&2)

Link tải: https://drive.google.com/drive/folders/1DQtBMDRssHD9zNmwrtlwJAsUjDPO-Y18

⭐️⭐️⭐️ Chú ý: File có mã giải nén, mình có tạo ra mã giải nén và cách lấy mã giải nén file chỉ mất 3 phút, các bạn vui lòng làm theo các bước hướng dẫn bên dưới, coi như giúp lại mình chút công sức đã tạo ra bài viết và file download này nhé. Quá trình lấy mã giải nén hoàn toàn an toàn và không ảnh hưởng gì đến tính bảo mật nên các bạn có thể yên tâm, nếu như file download có vấn đề gì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến fanpage: https://www.facebook.com/Atlaneduvn-101800242703039. Cám ơn các bạn!

Hướng dẫn lấy mã giải nén file:

 • Bước 1: Truy cập vào công cụ tìm kiếm google.com.vn
 • Bước 2: Tìm kiếm cụm từ: cung ứng lao động tphcm kienvang247
 • Bước 3: Vào trang web như hình bên dưới:

 • Bước 4: Lướt chậm từ trên xuống dưới rồi ấn vào nút “Xem thêm” ở cuối trang. Mã giải nén sẽ hiện sau 60 – 120 giây.

Chú ý: Xem video hướng dẫn chi tiết cách lấy mã giải nên bên dưới nếu bạn không hiểu

Với bộ sách giáo khoa tiếng Anh 6 mới (tập 1&2) được chia sẻ trên đây của atlan.edu.vn, mong rằng bài viết này sẽ mang đến cho các bạn đọc có thêm nguồn tài liệu tham khảo sách tiếng Anh lớp 6 chương trình mới hữu ích và có giá trị. Chúc các bạn học tập thật tốt nhé!

>> Có thể bạn quan tâm: