Home Sách Tiếng Anh Sách bài tập tiếng Anh 8 – Lưu Hoằng Trí [PDF + File đáp án]

Sách bài tập tiếng Anh 8 – Lưu Hoằng Trí [PDF + File đáp án]

Sách bài tập tiếng Anh 8 – Lưu Hoằng Trí [PDF + File đáp án]
Sách bài tập tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí (không đáp án)

Bài tập tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí là cuối sách thứ 3 nằm trong bộ sách bài tập tiếng Anh THCS của tác giả Lưu Hoằng Trí. Sách được biên soạn theo các dạng bài tập khác nhau nhằm phát triển năng lực giao tiếp bằng Tiếng Anh thông qua kĩ năng nói, đọc, viết và đặc biệt chú ý đến tâm lí lứa tuổi của học sinh lớp 8. Hãy cùng atlan.edu.vn đọc nội dung bên dưới để hiểu rõ hơn về cuốn sách này.

Giới thiệu sách bài tập tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí

Sách bài tập tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí (không đáp án) tập trung biên soạn các dạng bài tập nhằm phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua 4 kỹ năng chính: Nghe (listening), nói (speaking), đọc (reading), viết (writing). Sách gồm 12 unit tương ứng với 12 chủ đề quen thuộc, kèm theo các bài tự kiểm tra (Test Yourself) sau mỗi 3 đơn vị bài học giúp học sinh tự kiểm tra nội dung kiến thức cũng như nâng cao các kỹ năng quan trọng.

Các bài tập trong sách bài tập tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí rất đa dạng, phong phú bám sát từ vựng, ngữ pháp và chủ đề trong sách giáo khoa “Tiếng Anh 8” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson.

Tác giả Lưu Hoằng Trí là giáo viên chuyên Anh văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền và cũng là tác giả của bộ sách tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 12 rất nổi tiếng. Do nhiều cuốn sách chất lượng cao cả nội dung lẫn hình thức nên sách bài tập tiếng Anh 8 – Lưu Hoằng Trí được nhiều quý thầy cô lựa chọn để tham khảo cũng như giảng dạy.

Bài tập tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí
Bài tập chia động từ thích hợp vào chỗ trống

Nội dung sách bài tập tiếng Anh 8 – Lưu Hoằng Trí

Mỗi chủ đề bài học trong bài tập tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí PDF gồm có:

 • Phần A: Phonetics (Ngữ âm)
 • Phần B: Vocabulary & Grammar (Từ vựng & Ngữ pháp)
 • Phần C: Speaking (Nói)
 • Phần D: Reading (Đọc)
 • Phần E: Writing (Viết)
 • Phần bài kiểm tra: Gồm các bài Test có 80 câu hỏi thuộc các kỹ năng nêu trên
Bài tập tiếng Anh 8 - Lưu Hoằng Trí
Bài tập phần vocabulary and grammar

Phụ lục sách bài tập tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí được chia thành 12 đơn vị bài học như sau:

 • Unit 1: Leisure activities
 • Unit 2: Life in the countryside
 • Unit 3: People of Vietnam

Test Yourself 1

 • Unit 4: Our customs and traditions
 • Unit 5: Festivals in Vietnam
 • Unit 6: Folk tales

Test Yourself 2

 • Unit 7: Pollution
 • Unit 8: English speaking countries
 • Unit 9: Natural disasters

Test Yourself 3

Câu Hỏi Thường Gặp:

Sách bài tập tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí gồm những kỹ năng gì?

Sách tập trung biên soạn các dạng bài tập nhằm phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua 4 kỹ năng chính: Nghe (listening), nói (speaking), đọc (reading), viết (writing).

Sách có bao nhiêu đơn vị bài học?

Sách gồm 12 đơn vị bài học với các chủ đề khác nhau.