Home Tin Tức Barron’s Writing For IELTS PDF – Google Drive

Barron’s Writing For IELTS PDF – Google Drive

Barron’s Writing For IELTS PDF – Google Drive

Barron’s Writing for the IELTS là cuốn sách do nhà xuất bản Barron’s tại Mỹ xuất bản nhằm hỗ trợ người học cải thiện kỹ năng viết của mình. Sách Barron’s writing for ielts phù hợp với những bạn có band 3.5 trở lên, đã có kiến thức ngữ pháp cơ bản thì dễ tiếp thu hơn.

Sách phù hợp với những bạn có band 3.5 trở lên, đã có kiến thức ngữ pháp cơ bản thì dễ tiếp thu hơn.

Nội dung sách Barron’s Writing for IELTS giúp người học nắm vững các kiến thức:

  • Sách giúp bạn nắm rõ được cấu trúc đề thi IELTS Writing có những gì, trong Task 1 và Task 2 nên lưu ý những điểm nào.
  • Hướng dẫn viết theo dạng Task Response / Task Achirevement.
  • Hướng dẫn độc giả trình bày dạng bài viết Task 1, những dạng biểu đồ có trong phần Task1 Writing như: Line graph, Bar chart, Pie chart, Diagram, Table, Map, Process, Mixed chart…
  • Trong Task2, sách sẽ hướng dẫn bạn cách triển khai ý tưởng một cách khoa học, logic và các ý tưởng có mối liên kết chặt chẽ với nhau nhằm đáp ứng được các yêu cầu của đề.
  • Chuyên mục Ngữ pháp (Grammar) sẽ giúp bạn có được nhiều dạng cấu trúc câu quan trọng để bạn “ăn điểm” trong bài viết.

Link Download Barron’s writing for the IELTS PDF bản đẹp TẠI ĐÂY