Home Tin Tức Cambridge IELTS 2 PDF + Audio – google drive (có đáp án)

Cambridge IELTS 2 PDF + Audio – google drive (có đáp án)

Cambridge IELTS 2 PDF + Audio – google drive (có đáp án)

Cambridge IELTS 2 là quyển tài liệu nằm trong bộ sách ôn luyện Cambridge Practice Tests for IELTS được trường Đại học Cambridge biên soạn và phát hành nhằm giúp người học nâng cao năng lực làm bài thi IELTS của mình.

Sách được xuất bản năm 1998 nên có nội dung hơi cũ so với đề thi hiện tại. Tuy nhiên, nội dung trong sách được chọn lọc từ các tạp chí nước ngoài nên mang giá trị tham khảo rất cao, đặc biệt là phần Writing và Reading.

Đặc biệt, vì sách cam 2 pdf được biên soạn bằng tiếng Anh hoàn toàn nên sẽ phù hợp với những bạn đã có kiến thức nền tảng cơ bản về tiếng Anh (IELTS từ 4.0 trở lên) và đang muốn luyện kỹ năng giải đề IELTS.

Nội dung của sách Cambridge IELTS 2 gồm có:

  • 1 bài test mẫu dành cho bài thi IELTS General Training (IELTS tổng quát) và 4 bài test mẫu cho bài thi IELTS Academic (IELTS học thuật).
  • Ở cuối sách sẽ có phần task script cho bài thi Listening, cùng đáp án Reading và Listening. Bên cạnh đó, còn có một số bài viết mẫu writing để người học dễ hình dung hơn về cách triển khai bài viết.

Link download sách Cambridge IELTS 2 pdf kèm audio free TẠI ĐÂY