Home Tin Tức Collins Grammar for IELTS PDF + Audio (bản đẹp)

Collins Grammar for IELTS PDF + Audio (bản đẹp)

Collins Grammar for IELTS PDF + Audio (bản đẹp)

Bạn đang muốn tìm hiểu và download cuốn sách Collins Grammar for IELTS, đây là tài liệu ôn luyện ngữ pháp tiếng Anh cực hay đến từ nhà Collin, được áp dụng trong 4 phần thi Listening – Speaking – Reading – Writing.

Điểm nổi bật trong cuốn sách Grammar for IELTS Collins đó là cung cấp cho người học những kiến ​​thức ngữ pháp ở mức độ cao hơn chứ không chỉ nêu chung chung về các dạng thì cơ bản. Ngoài cấu trúc câu thì sách còn đi kèm phần từ vựng và bài tập thực hành.

Sách gồm có 20 Unit, mỗi unit sẽ đề cập đến một chủ đề riêng, đây đều là những chủ đề mà bạn thường gặp trong bài thi IELTS, ví dụ như: Free time, Employment and finance, Holidays and travel,…

Bên cạnh đó, mỗi unit trong sách còn cung cấp những kiến thức trọng điểm về ngữ pháp, điển hình như: Linking words and signposting, Simple tenses, Word order and punctuation,…

Các unit có trong sách Collins Grammar for IELTS
Các unit có trong sách Collins Grammar for IELTS

Nội dung của mỗi bài học gồm có 3 phần chính như sau:

  • Phần 1 – Grammar: Các ngữ pháp trọng tâm được giới thiệu trong từng unit, phần ví dụ minh họa và diễn giải được xuất phát từ Collins COBUILD.
Phần Grammar trong Collins Grammar for IELTS PDF
Phần Grammar trong Collins Grammar for IELTS PDF
  • Phần 2 – Practice exercises: đề cập đến các bài tập ôn luyện kiến thức ngữ pháp thường được sử dụng trong bài thi IELTS.
Phàn Practice exercises trong Collins Grammar for IELTS PDF
Phàn Practice exercises trong Collins Grammar for IELTS PDF
  • Phần 3 – Exam practice: Phần 3 được tác giả trình bày trong một khung nền màu xám giúp người học phân biệt dễ dàng. Phần này đề cập đến các bài tập ôn luyện bám sát với đề thi IELTS thực tế.
Phần Exam practice trong Collins Grammar for IELTS PDF
Phần Exam practice trong Collins Grammar for IELTS PDF

Ngoài ra, Collins Grammar for IELTS còn có 4 phần phụ như:

  • Audio script: bao gồm các bài ôn luyện kỹ năng Listening và Speaking được ghi âm trong CD ở cuối cuốn sách
  • Answer key: Đáp án về phần Listening và Writing được trình bày chi tiết
  • Grammar reference: Sách cung cấp các điểm ngữ pháp được đề cập trong Unit 1 2 3 4 5 11 14 15 18. Cuối mỗi unit sẽ kèm dòng ghi chú số trang tương ứng với phần này để bạn dễ theo dõi
  • IELTS information: Sách giới thiệu tổng quan về các bài thi IELTS để người học có cái nhìn rõ hơn về bài thi IELTS thật

Link download sách Collins Grammar for IELTS pdf free TẠI ĐÂY