Home Tin Tức Download Mimikara N4 Nghe Hiểu PDF (CHOUKAI) miễn phí

Download Mimikara N4 Nghe Hiểu PDF (CHOUKAI) miễn phí

Download Mimikara N4 Nghe Hiểu PDF (CHOUKAI) miễn phí

Mimikara Oboeru N4 Nghe Hiểu (Mimikara Oboeru N4 Choukai) là cuốn sách tập trung vào kỹ năng nghe hiểu trong kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N4.

Nội dung giáo trình Mimikara N4 Nghe Hiểu có 3 phần:

Phần 1: Người học sẽ được luyện tập từng kỹ năng tương ứng với từng Mondai có trong bài thi năng lực Tiếng Nhật.

Phần 2: Câu hỏi luyện tập thực tế

Phần 3: Lời thoại (Scripts) và hướng dẫn luyện nghe hiệu quả

Link download sách Mimikara N4 Nghe Hiểu PDF miễn phí TẠI ĐÂY