Home Tin Tức Download Remembering the Kanji 3 PDF Miễn Phí

Download Remembering the Kanji 3 PDF Miễn Phí

Download Remembering the Kanji 3 PDF Miễn Phí

Remembering The Kanji 3 (tên đầy đủ là Remembering the Kanji 3: Writing and Reading Japanese Characters for Upper-Level Proficiency), đây là tài liệu được biên soạn phù hợp với những người đang muốn học và viết Kanji.

Cuốn sách Remembering The Kanji 3 được xuất bản dựa trên cơ sở phiên bản nâng cấp của Remembering The Kanji 1 và 2, đồng thời bổ sung thêm 1000 ký tự được coi là hữu ích cho các cấp độ cao hơn.

Phần kiến thức trọng tâm của sách tập trung vào việc học cách viết và cách đọc chữ Kanji. Một số được giới thiệu dưới dạng nguyên mẫu ghép (từ đo lường) hoặc thay thế cho các ký tự Kanji tiêu chuẩn.

Link download sách Remembering The Kanji 3 PDF miễn phí TẠI ĐÂY