Home Tin Tức Download sách Speed Master N4 GOI PDF – Phần Từ Vựng

Download sách Speed Master N4 GOI PDF – Phần Từ Vựng

Download sách Speed Master N4 GOI PDF – Phần Từ Vựng

Speed Master N4 GOI nằm trong bộ sách Speed Master gồm có 5 quyển từ cấp độ N5 đến N1, đây là bộ sách luôn nhận được “cơn mưa lời khen” đến từ cộng động những người học tiếng Nhật.

Cấu trúc của sách gồm có 3 phần

  • Phần 1: Tóm tắt những điều cơ bản về cách đọc và viết chữ, chủ yếu là về chữ Hán (Kanji).
  • Phần 2: Nêu ra các từ theo từng chủ đề, giải thích ý nghĩa và cách sử dụng chúng.
  • Phần 3: Bài thi thử mô phỏng thực tế để bạn đánh giá được năng lực của mình trước khi đi thi. Bao gồm 2 bài thi thử.Link download sách Speed Master N4 GOI PDF miễn phí TẠI ĐÂY