Home Tin Tức Cambridge Preliminary English Test (PET) 1,2,3,4,5,6,7,8 PDF + Audio

Cambridge Preliminary English Test (PET) 1,2,3,4,5,6,7,8 PDF + Audio

Cambridge Preliminary English Test (PET) 1,2,3,4,5,6,7,8 PDF + Audio
Bộ sách luyện thi Cambridge Preliminary English Test [PDF + Audio]

Bộ sách Cambridge Preliminary English Test (PET) gồm có 8 cuốn, mỗi cuốn sẽ có 2 phần chính là Cambridge Preliminary English Book và file audio với nội dung được phân chia một cách hợp lý để người học có thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi PET sắp tới.

  • Tải sách Cambridge PET 1 PDF + Audio bản đẹp miễn phí: TẠI ĐÂY
  • Tải sách Cambridge PET 2 PDF + Audio bản đẹp miễn phí: TẠI ĐÂY
  • Tải sách Cambridge PET 3 PDF + Audio bản đẹp miễn phí: TẠI ĐÂY
  • Tải sách Cambridge PET 4 PDF + Audio bản đẹp miễn phí: TẠI ĐÂY
  • Tải ngay sách Cambridge PET 5 PDF + Audio bản đẹp full: TẠI ĐÂY
  • Tải Cambridge Preliminary English Test 6 PDF + Aduio: TẠI ĐÂY
  • Tải ngay bộ sách PET 7 PDF + Audio bản đẹp full miễn phí: TẠI ĐÂY
  • Tải ngay bộ sách PET 8 PDF + Audio bản đẹp miễn phí: TẠI ĐÂY