Home Tin Tức Sách học sinh tiếng Anh lớp 3 mới PDF bản đẹp

Sách học sinh tiếng Anh lớp 3 mới PDF bản đẹp

Sách học sinh tiếng Anh lớp 3 mới PDF bản đẹp

Cuốn sách tiếng Anh lớp 3 mới được phát hành bởi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhằm giúp các em học sinh bước đầu làm quen và phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình qua 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, trong đó thì sẽ ưu tiên tập trung hoàn thiện chủ yếu 2 kỹ năng là nghe và nói.

Sách tiếng Anh lớp 3 mới gồm có 2 quyển là tập 1 và tập 2, trong đó tập 1 gồm có 10 Unit (từ Unit 1 đến Unit 10), tập 2 gồm có 10 Unit (từ Unit 11 đến Unit 20). Mỗi Unit đều sẽ có đầy đủ 4 phần để bạn luyện tập các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, trong đó gồm có:

  • Competencies: Năng lực
  • Sentence patterns: Mẫu câu
  • Vocabulary: Phần từ vựng
  • Phonics: Phần ngữ âm

Link tải sách tiếng Anh lớp 3 mới PDF bản full TẠI ĐÂY