Home Tin Tức Everybody Up 5 2nd Edition Student Book, Workbook PDF

Everybody Up 5 2nd Edition Student Book, Workbook PDF

Everybody Up 5 2nd Edition Student Book, Workbook PDF

Everybody Up 5 được xem là bộ sách giúp cho các bé ôn luyện tiếng Anh một cách hiệu quả bao gồm cả giao tiếp và các kỹ năng mềm khác như: nghe, nói, đọc và viết.

Bộ sách Everybody Up 5 gồm có 8 unit gồm có:

 • Welcome
 • Unit 1: Vocation
 • Unit 2: Camping
 • Unit 3: Class Party
 • Unit 4: The Amazon Rain Forest
 • Unit 5: Busy Students
 • Unit 6: Making Things
 • Unit 7: World Travel
 • Unit 8: Computers

Với mỗi Unit trong sách sẽ có 4 lesson, mỗi lesson sẽ được sắp xếp một cách logic theo trình tự. Đặc biệt, cứ sau 2 unit thì sẽ có các bài Check up để bé có thể hệ thống lại kiến thức (cả về ngữ pháp, từ vựng và cách phát âm từ vựng) mà các bé đã học trong 2 unit trước.

Cũng tương tự giống như các bộ sách Everybody Up khác, cuốn sách Everybody Up 5 cũng sẽ gồm có 2 quyển:

 • Everybody up 5 student book
 • Everybody up 5 workbook

Link download Everybody Up 5 2nd Edition PDF bản full TẠI ĐÂY